Onderafdeling Den Haag

De onderafdeling Den Haag valt onder de afdeling Haagse regio en behartigt de belangen van Haagse fietsers.

De werkgroep Haagse gemeentepolitiek bestaat uit:

  • Wil Bianchi
  • Ton Hagebeuk
  • Frank Poppe
  • Aad Pronk
  • Æde Schoustra

De leden van de werkgroep volgen de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen en zo nodig spreken in. Zij volgen infrastructuurprojecten. Zij voeren regelmatig overleg met de gemeenteambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn.

De fos-werkgroep, die meldingen van fietsonvriendelijke situaties bespreekt met de gemeente, bestaat uit:

  • Wil Bianchi
  • Aad Pronk