Onderafdeling Den Haag

De onderafdeling Den Haag valt onder de afdeling Haagse regio. Wij stellen ons ten doel de belangen van Haagse fietsers te behartigen.

  • Wij volgen de vergaderingen van de gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen en zo nodig spreken in.
  • Wij onderhouden contacten met leden van de gemeenteraad.
  • Wij volgen infrastructuurprojecten.
  • Wij voeren regelmatig overleg met de gemeenteambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn.
  • Wij onderhouden contact met de afdeling, met andere onderafdelingen en met het landelijke bureau van de Fietsersbond.