Onderafdeling Rijswijk

De onderafdeling Rijswijk ressorteert administratief onder de afdeling Haagse regio.

De onderafdeling is te bereiken onder telefoonnummer 070 3905022 (Ingrid Sijlbing, secretaris).

Partijen over fiets in Gemeenteraad

We hebben onderzocht in hoeverre partijen van 2014 tot 2017 het woord hebben gevoerd over de fietspunten in hun verkiezingsprogramma. Wij hebben een artikel voor de Fietsbel van voorjaar 2018 geschreven.

Uitvoering fietsbeleid

Het fietsbeleid van de gemeente Rijswijk is vastgelegd in de Structuurvisie Mobiliteit tot 2020 (pagina’s 31 en 32).

Onze onderafdeling rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de uitvoering van het fietsbeleid. De jongste rapportage is die over 2018 (zie beneden).

Jaarverslag

Wat u hierboven leest zijn niet de enige dingen die wij doen. Meer informatie vindt u in het jaarverslagje over 2018.

Jubileum september 2017

In 2017 vierden we het 25-jarig bestaan van de onderafdeling Rijswijk.
Voor die gelegenheid hebben we ook een mooie route uitgezet voor een jubileumtocht.