Onderafdeling Rijswijk

De onderafdeling Rijswijk ressorteert administratief onder de afdeling Haagse regio.

De onderafdeling is te bereiken onder telefoonnummer 070 3905022 (Ingrid Sijlbing, secretaris).

Partijen over fiets in Gemeenteraad

We hebben onderzocht in hoeverre partijen van 2014 tot 2017 het woord hebben gevoerd over de fietspunten in hun verkiezingsprogramma. Wij hebben een artikel voor de Fietsbel van voorjaar 2018 geschreven.

Uitvoering fietsbeleid

Het fietsbeleid van de gemeente Rijswijk is vastgelegd in de Structuurvisie Mobiliteit tot 2020 (pagina’s 31 en 32).

Onze onderafdeling rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de uitvoering van het fietsbeleid. De jongste rapportage is die van 2017. Het Rijswijkse college van B&W kon zich vinden in onze verbeteringsvoorstellen van 2015 en spant zich in om deze samen met ons te realiseren. Op onze jongste voorstellen is nog geen reactie ontvangen.

Eind 2016 stuurden wij de Rijswijkse politieke partijen een brief met suggesties voor hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Bewegwijzering

wegwijzerIn 2010 brachten wij een rapport uit over bewegwijzering naar bestemmingen in en buiten Rijswijk voor fietsers. De Gemeente heeft na onze actie in 2016 beloofd de bewegwijzering in 2017 aan te passen.

Jaarverslag

Wat u hierboven leest zijn niet de enige dingen die wij doen. Meer informatie vindt u in onze jaarverslag.

Jubileum september 2017

In 2017 vierden we het 25-jarig bestaan van de onderafdeling Rijswijk. Bij de fietsenstalling naast Onderwatershof kon u uw fiets laten keuren door Kees Bakker (“TestKees” van de Fietsersbond) en Marvin van Hans Struijk Fietsen. De fiets van wethouder Marloes Borsboom was in orde en het fietsgebak van William Nederpelt (voorzitter 25 jaar geleden) was lekker.

Voor die gelegenheid hebben we ook een jubileumroute uitgezet: zie de routebeschrijving en het kaartje. De route is helaas niet beschikbaar als track voor navigatiesystemen. Onderaan staan de antwoorden op de vragen van de puzzeltocht.

pdf ⋅ 1 MB

Rijswijkse partijen over de fiets 2014 – 2018

Download

pdf ⋅ 4 MB

Structuurvisie Mobiliteit Rijswijk 2020

Download

pdf ⋅ 29 KB

Verkiezingspunten 2018–2022 Fietsersbond Rijswijk

Download

pdf ⋅ 123 KB

Vragen en antwoorden puzzeltocht 2017

Vragen en antwoorden van de puzzeltocht 2017

Download

pdf ⋅ 2 MB

Jubileumtocht Fietsersbond Rijswijk

Download

pdf ⋅ 383 KB

Jubileumroute Fietsersbond Rijswijk

Download

pdf ⋅ 14 KB

Jaarverslag 2016 Fietsersbond Rijswijk

Download

pdf ⋅ 35 KB

Rapportage uitvoering fietsbeleid Rijswijk in 2016

Download

⋅ 77 KB

Wegwijzeradvies Fietsersbond Rijswijk 2010

Download