Algemene ledenvergadering 23 november 2017

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio op donderdagavond 23 november 2017 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag (in een zijstraat van het Rijswijkseplein). Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabij liggende station Den Haag Hollands Spoor.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel vanaf 19.30 uur:

  • Mededelingen
  • Verslag ledenvergadering 23 mei 2017
  • Financiën met de begroting 2018
  • Jaarplan 2018
  • Jaarlijkse bestuursverkiezing. De huidige bestuursleden — Koen Baart, Rob de Lugt, Jetse Timmers, Wil Bianchi en Jac Wolters — stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met maximaal twee leden. Reden is de toename van het werk ten gevolge van ons jaarplan 2018. Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 15 november 2017 aanmelden bij de secretaris (haagseregio@fietsersbond.nl).
  • Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het gebruik van het fietspad. We zien de laatste jaren steeds meer een verscheidenheid aan fietsen op de fietspaden. Welke gevolgen moet dit hebben voor het fietsbeleid, de infrastructuur en het gedrag van fietsers? Hoe spelen wij hierop in ivm de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018?

Categorieën