Algemene ledenvergadering 29 november 2018

Stayokay-Den-Haag

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio op donderdagavond 29 november 2018 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag (in een zijstraat van het Rijswijkseplein). Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabij liggende station Den Haag Hollands Spoor.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel vanaf 19.30 uur:

  • Mededelingen
  • Verslag ledenvergadering 31 mei 2018
  • Jaarplan en begroting 2019
  • Lopende zaken 2018: uitvoering jaarplan 2018, verbetering infrastructuur, etc.
  • Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het fietsbeleid van de Gemeente Den Haag in de komende jaren (2019-2023). De gemeente heeft in het afgelopen half jaar in het kader van haar programma Ruim Baan voor de Fiets samen met deskundigen en belanghebbenden toegewerkt naar het nieuwe Meerjarenprogramma fiets dat binnenkort verschijnt. In het programma zijn vele aspecten van het noodzakelijke fietsbeleid besproken. Ook onze mening, de 7 speerpunten voor 2018 gebaseerd op onze missie, is ruim aan bod gekomen. Graag delen we de uitkomsten van dit programma op de ledenvergadering. Wij zullen een vertegenwoordiger van dit programma uitnodigen als gastspreker.

Hieronder vind u de stukken voor de vergadering.

Categorieën