De Grote Marktstraat

De Grote Marktstraat anno 2013

De Grote Marktstraat blijft de gemoederen flink bezig houden.

Fietsen in de Grote Marktstraat

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag komt met een gedragscampagne om fietsers en voetgangers beter bewust te maken van de gedragsregels in de Grote Marktstraat.

  • Fietsen is toegestaan met een maximumsnelheid 15 km/uur.
  • Langparkeren buiten stallingen en parkeervakken is verboden.
  • De fietser is gast in het voetgangersgebied. Gedraagt u hoffelijk naar elkaar.

Het college is een besluit aan het voorbereiden om snorfietsen, net als bromfietsen, te weren uit het hele voetgangersgebied. Deze initiatieven juichen wij toe.

De Fietsersbond pleit ervoor om de alternatieve route Lutherse Burgwal – Gedempte Burgwal – Gedempte Gracht in te richten als hoogwaardige (brom)fietsroute.

Fietsparkeren in de Grote Marktstraat en omgeving

Na de herinrichting mogen op straat geen fietsen meer gestald worden. In 2012 hebben wij samen met de BOF (Binnenstad Ondernemers Federatie) ideeën ontwikkeld voor het voorzien in stallingsgelegenheid. Sindsdien is er veel gebeurd. De meeste fietsnietjes zijn verwijderd uit de Grote Marktstraat en omgeving. Er zijn nieuwe stallingen achter de Bijenkorf, op het Rabbijn Maarsenplein, in de Raamstraat en onder de Openbare Bibliotheek geopend. In 2016 is begonnen met streng handhaving op foutgestalde fietsen.