De Mient

Op de Mient wil de gemeente nieuwe parkeerplaatsen aanleggen. Het uitgangspunt was om tussen de Appelstraat en de Kornoeljestraat haaks parkeren en een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren met aan beide kanten vrijliggende fietspaden. Nadat dat plan op verzet van de HTM en de nood- en hulpdiensten is gestuit dacht de gemeente aan het opheffen van het vrijliggende tweerichtingenfietspad ten behoeve van een ventweg met langsparkeren. Fietsers zouden dan in twee richtingen op de ventweg moeten fietsen. Dat zou ten opzicht van het huidige tweerichtingenfietspad een verslechtering betekenen. Onder druk van omwonenden is er gelukkig vanaf gezien: het tweerichtingenfietspad blijf bestaan.