Fietsvoorzieningen op verkeersaders

CROW-richtlijnen fietsvoorzieningen
De verkeersaders in de Haagse regio kunnen onderverdeeld worden in regionale hoofdwegen, stedelijke hoofdwegen en gebiedsontsluitingswegen (soms wijkontsluitingswegen genoemd). Op alle verkeersaders geldt een maximumsnelheid 50 km/uur of hoger. Volgens de richtlijnen van CROW moeten op verkeersaders vrijliggende fietsvoorzieningen worden aangelegd, tenzij het om een gebiedsontsluitingsweg gaat met 2 × 1 rijstroken en weinig fietsverkeer.

Op enkele verkeersaders in onze regio ontbreken nog adequate fietsvoorzieningen.

Verkeersaders zonder adequate fietsvoorzieningen

Stedelijke hoofdwegen

 • De Burgemeester PatijnlaanCentrumring S100, met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s
 • De Stadhouderslaanstadsroute S103 met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen
 • De Schenkkadehoofdweg met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s

Gebiedsontsluitingswegen

 • De Escamplaan tussen de Volendamlaan en de Leyweg — gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Geestbrugweg en Prinses Mariannelaangebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Jan van der Heijdenstraatgebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s
 • De Johann Sebastian Bachlaangebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken
 • De Laan van Meerdervoort tussen de Fahrenheitstraat en de Laan van Eik en Duinen — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen
 • De Maanweggebiedsontsluitingsweg met 2 × 2 rijstroken zonder fietsvoorzieningen
 • De Melis Stokelaan tussen de Troelstrakade en de Moerweg — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s
 • De Melis Stokelaan tussen de Dedemvaartsweg en de Lozerlaan — gebiedsontsluitingsweg met aan de zuidoostkant een fietsstrook langs geparkeerde auto’s
 • De Prins Willemstraat tussen de Duinstraat en de Jurriaan Kokstraat – gebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen – wordt in 2018 voorzien van smalle fietsstroken!
 • Het Oosteindegebiedontsluitingsweg met smalle fietsstroken
 • De Van der Oudermeulenlaangebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Vreeswijkstraat tussen de Soestdijksekade de Loevesteinlaan — gebiedsontsluitingsweg met 2 × 2 rijstroken en aan de noordwestkant een smalle fietsstrook langs geparkeerde auto’s

Deze lijst is incompleet. De Fietsersbond pleit voor veilige fietsvoorzieningen op alle verkeersaders. Dat betekent: fietsvoorzieningen die minstens aan de minimumeisen van CROW-Fietsberaad voldoen.

Geplande herprofileringen

Gelukkig zijn er ook plannen om de fietsvoorzieningen te verbeteren op (delen van) enkele verkeersaders.