Fietsvoorzieningen op verkeersaders

CROW-richtlijnen fietsvoorzieningen
De verkeersaders in de Haagse regio kunnen onderverdeeld worden in regionale hoofdwegen, stedelijke hoofdwegen en gebiedsontsluitingswegen (soms wijkontsluitingswegen genoemd). Op alle verkeersaders geldt een maximumsnelheid 50 km/uur of hoger. Volgens de richtlijnen van CROW moeten op verkeersaders vrijliggende fietsvoorzieningen worden aangelegd, tenzij het om een gebiedsontsluitingsweg gaat met 2 × 1 rijstroken en weinig fietsverkeer.

Op enkele verkeersaders in onze regio ontbreken nog adequate fietsvoorzieningen.

  Stedelijke hoofdwegen

  • Burgemeester PatijnlaanCentrumring S100, met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s
  • Stadhouderslaanstadsroute S103 met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen
  • Vreeswijkstraat tussen de Soestdijksekade de Loevesteinlaan — hoofdweg met 2 × 2 rijstroken en aan de noordwestkant een smalle fietsstrook langs geparkeerde auto’s
  • Schenkkadehoofdweg met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s

  Gebiedsontsluitingswegen

  • Melis Stokelaan tussen de Troelstrakade en de Moerweg — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s
  • Melis Stokelaan tussen de Dedemvaartsweg en de Lozerlaan — gebiedsontsluitingsweg met aan de zuidoostkant een fietsstrook langs geparkeerde auto’s
  • Oosteindegebiedontsluitingsweg met smalle fietsstroken
  • Escamplaan tussen de Volendamlaan en de Leyweg — gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
  • Laan van Meerdervoort tussen de Fahrenheitstraat en de Laan van Eik en Duinen — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen
  • Jan van der Heijdenstraatgebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken pal langs geparkeerde auto’s
  • Maanweggebiedsontsluitingsweg met 2 × 2 rijstroken zonder fietsvoorzieningen
  • Geestbrugweg en Prinses Mariannelaangebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
  • Johann Sebastian Bachlaangebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken
  • Van der Oudermeulenlaangebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen

Deze lijst is incompleet. De Fietsersbond pleit voor veilige fietsvoorzieningen op alle verkeersaders.

Gelukkig zijn er ook plannen om de fietsvoorzieningen te verbeteren op (delen van) enkele verkeersaders.

 • Sportlaan tussen de Kwartellaan en het De Savornin Lohmanplein
 • Soestdijkseplein
 • Hoefkade
 • Hofzichtlaan