De Leyweg

De Leyweg ter hoogte van het stadskantoor

De vrijliggende fietspaden zijn verdwenen op de Leyweg tussen de Steenwijklaan en de Melis Stokelaan. Waarom?

Het oorspronkelijk idee was om tussen de Steenwijklaan en de Melis Stokelaan een groot plein te maken voor het stadskantoor, om het gebouw meer allure te geven. Het plein zou een autovrije shared space zijn zoals het Spui ter hoogte van het stadhuis. Er moest wel een baan blijven waar de bus in beide richtingen over kon rijden en men dacht dat deze busbaan ook zou kunnen worden gebruikt door fietsers. Buschauffeurs rijden immers veilig en de maximumsnelheid zou 15 km/uur worden. Langs de busbaan zouden er geen geparkeerde auto’s zijn, dus geen gevaar van uitparkerende auto’s en openslaande portieren. Daarmee zouden de ruime en veilige vrijliggende fietspaden op dit deel van de Leyweg overbodig worden.

Vervolgens is besloten om de rijbaan toch toegankelijk te maken voor auto’s, parkeren toch aan één kant te behouden, de straat toch niet als shared space maar als erf in te richten, later toch niet als erf maar als erftoegangsweg in te richten (voor de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen), vervolgens de straat toch een doorgaande functie te geven voor de bereikbaarheid van de parkeergarage onder het winkelcentrum, de snelheid toch niet omlaag te brengen naar 15 km/uur maar tot 30 km/uur en uiteindelijk toch geen maatregelen te nemen om de snelheid te beperken tot minder dan 50 km/uur.

In vergelijking met de oorspronkelijke situatie is de heringerichte straat nauwelijks autoluwer. De straat is wel smaller en er mag aan één kant niet worden geparkeerd. Er hangen 30 km/uur-borden maar deze snelheid wordt niet afgedwongen met fysieke maatregelen. Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke situatie is het ontbreken van vrijliggende fietspaden.

Ter compensatie heeft de gemeente fietsstroken op de rijbaan getekend. Deze zijn met een breedte van 1,50 m smaller dan de minimumnorm van CROW en liggen pal naast molgoten en geparkeerde auto’s zonder schrikstrook. Ze zijn niet in een afwijkende kleur uitgevoerd. Op de 6,50 meter brede rijbaan moeten bussen en auto’s gebruikmaken van de fietsstroken als ze elkaar passeren.

RIS272263 – Aanpassingen aan het plan Leyweg
RIS279464 – Profiel Leyweg