Maandag 9 december 2019 Algemene ledenvergadering

Rootz afbeelding van Facebook

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering op 9 december 2019 Thema: “Snorfietsen van het fietspad”

U bent van harte welkom op de algemene vergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio met het thema “Snorfietsen van het fietspad”. De ALV vindt plaats op maandagavond 9 december 2019 in Rootz, Grote Marktstraat 14, Den Haag. De fiets kan gestald worden in de Biesiekletteom de hoek, Raamstraat 2.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel start om 19:30:

(Opvolging voorzitter/onderafdeling Westland)

  • Rondvraag

 

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20:15 tot uiterlijk 22:00) gaat over het weren van de snorfiets van het fietspad.

In Amsterdam is enige tijd geleden met suc- ces in een groot deel van de gemeente de snorfiets van het fietspad geweerd. De Fietsersbond Haagse regio heeft als een van haar speerpunten om ook in onze gemeente dit door te voeren.

De gemeente Den Haag heeft het bureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven een onderzoek te doen naar het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Aanleiding is de groei van het aantal fietsers en snorfietsen (in de laatste decennia is hetaantal snorfietsen verdriedubbeld!), het aantal ongevallen, gewonden en de snelheidsovertredingen van snorfietsers.

Dit heeft een onhoudbare situatie op het fietspad opgeleverd. Verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan (inclusief helmplicht) leidt naar verwachting tot meer veiligheid op het fietspad en een veiliger gebruik van de snorfiets.

Op de ALV zullen wij stilstaan bij de stand van zaken in Den Haag.

Hoe ver is het onderzoek en hoe, waar en wanneer wordt de maatregel naar verwachting ingevoerd? Wij zullen één of meerdere betrokkenen uitnodigen als gastspreker.

De ALV wordt afgesloten met een drankje.

Punten voor de snorfiets van het fietspad af:

  1. Veel fietspaden in Den Haag zijn te smal;
  2. Het verschil in snelheid tussen fietsers en snorfietsers is te groot;
  3. De stank van de uitlaatgassen is groot;
  4. Uitlaatgassen schaden de gezondheid van fietsers;
  5. Snorfietsen zijn vaak opgevoerd en rijden vaak harder dan 25

Categorieën