Rapportage uitvoering fietsbeleid Rijswijk 2015

De Fietsersbond geeft in een rapportage aan de gemeenteraad van Rijswijk informatie over het halen of niet halen van de planning van het vastgestelde fietsbeleid.