Stationsschouw deel III: Station Den Haag Moerwijk

2022-05-04 16.19.04

De Haagse regio telt maar liefst acht NS-stations. Verschillende politieke partijen pleiten voor een naadloze overstap tussen openbaar vervoer en fiets en hameren daarbij op een ruime beschikbaarheid van deelfietsen. De grote stations Centraal en Hollands Spoor zijn ruim voorzien in fietsvoorzieningen, maar hoe is het ermee gesteld op de kleinere stations? In een eerste drieluik behandelt de Fietsersbond een drietal stations: Den Haag Mariahoeve, Den Haag Laan van NOI en Den Haag Moerwijk. Na de zomer zullen ook Den Haag Ypenburg, Voorburg en Rijswijk beoordeeld worden.

In dit deel wordt station Den Haag Moerwijk onder de loep genomen. Dit station werd op 3 mei 2022 aan een schouw onderworpen.

door Arthur Marquard en Nol Witte

Station Den Haag Moerwijk is gelegen in Den Haag Zuidwest aan het einde van de Erasmusweg. Met meer dan 3200 reizigers per dag is het een klein station, maar vergelijkbaar met station Mariahoeve. Wat betreft fietsvoorzieningen gaat het hier echter helemaal verkeerd.

In de aanrijroute vanaf de Erasmusweg is het station lastig te bereiken. Het fietspad langs het Hildebrandplein biedt geen toegang tot het station en de stallingsmogelijkheden dus er moet voorgesorteerd worden over een voetpad (of liever een pad waarvan de status onduidelijk is) om bij het station te komen.

2022-05-04 16.28.21
De fietsenstalling bij Station Moerwijk is alleen bereikbaar via het voetpad.

Fietsparkeren wordt aangeboden langs de onderdoorgang van het station en is grotendeels onoverdekt, met uitzondering van het stallingsdeel dat zich onder het spoorviaduct bevindt. De stalling is overvol en oogt rommelig: onkruid en jonge boompjes schieten tussen de fietsen op. Fietsen worden soms tussen de reeds gestalde fietsen geparkeerd, waarmee zij een deel van het pad blokkeren. Ook waar de fietsklemmen al zijn opgehouden worden er fietsen gestald. Het is duidelijk dat er onvoldoende plek is om fietsen te parkeren. Het geheel oogt daarbij weinig uitnodigend.

2022-05-04 16.29.36
De stalling van Den Haag Moerwijk oogt chaotisch en is weinig uitnodigend.
2022-05-04 16.19.14
De stalling is behoorlijk krap opgezet.

Net buiten het station is de infrastructuur onlangs aangepast, maar ook hier is de situatie niet duidelijk, met als dieptepunt een moeilijke haakse bocht naar links, vanaf het kruispunt gezien. Het merendeel van de fietsers neemt daarom de stoep om links af te slaan richting de Assumburgweg.

2022-05-04 16.23.25
De infrastructuur rondom station Moerwijk is er na werkzaamheden niet duidelijker op geworden.

Over de kwaliteit van het aanbod van OV-fietsen kunnen we verder kort zijn: OV-fietsen ontbreken volledig.

Aanbevelingen

Bij station Moerwijk zijn de voorzieningen voor de fiets en voor fietsparkeren ver onder de maat. Advies is om de stallingsmogelijkheden aanzienlijk te vergroten en te zorgen dat fietsen volledig overdekt kunnen worden gestald. De omgeving direct naast het station laat hiertoe voldoende ruimte. Desnoods kan met tweelaagse fietsenrekken worden gewerkt. Dat het station geen OV-fietsen kent is een gemis. Er is ruimte voor een carrousel of stallingskiosk. Daarnaast kan de aanrijroute worden verbeterd door een duidelijke fietsstrook langs de stallingvoorzieningen te maken.

Bij Station Den Haag Moerwijk zal nog een grote hoeveelheid werk moeten worden verricht om meer mensen te verleiden om met de fiets naar het station te komen.

Categorieën