Dinsdag 4 juni 2019 Algemene ledenvergadering

Stayokay-Den-Haag

U bent van harte welkom op de algemene vergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio met het thema Verkeersveiligheid Gemeente Den Haag. De ALV vindt plaats op dinsdagavond 4 juni 2019 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag (zijstraat Rijswijkseplein). Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabijgelegen Holland Spoor.

De agenda bestaat uit twee delen.

Het eerste deel start om 19:30:

Overzicht Haagse regio meldingen via Omroep West

20:15 –  Deel 2 verkeersveiligheid in de gemeente Den Haag:

De verbetering van de fietsveiligheid is een van de belangrijkste doelstellingen van de Fietsersbond. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de algemene verkeersveiligheid.

De gemeente Den Haag intensiveert de komende jaren haar inspanningen op dit terrein. Op 29 januari 2019 verzond wethouder Robert van Asten ter voorbereiding van een werkbespreking van de Raad over dit thema in juni een uitgebreide brief aan de gemeenteraad. Hij meldt daarin het volgende: “Sinds de vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2018 – 2019, in januari van 2018, zet de trend van een stijgend aantal verkeersongevallen met gewonden helaas door. Dit is ook landelijk het geval. In een drukker wordende stad, met steeds meer gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers zal dit aantal naar verwachting blijven toenemen. Dat is voor het college een onacceptabele situatie en daarom willen wij het tij keren.

In zowel het meerjaren- als het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid is een analyse opgenomen van de verkeersveiligheid in onze stad. Op basis van deze analyse is besloten tot een aanpak die gericht is op het verbeteren van de infrastructuur bij scholen, bij onveilige kruispunten (blackspots) en in woonwijken en die gericht is op het oplossen van kleine verkeersknelpunten; ook educatie- en gedragsprojecten voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en kinderen van basis- en voortgezet onderwijs, horen bij de aanpak”.

Op de ALV zullen wij stilstaan bij de noodzakelijke maatregelen. Wij zullen een vertegenwoordiger van het gemeentelijke programma Verkeersveiligheid uitnodigen als gastspreker.

Categorieën