Verslag nieuwe ledenbijeenkomst van 5 juli 2022 met Thalia Verkade

Op 5 juli 2022 vond een bijeenkomst plaats van de Fietsersbond Haagse regio, met als doel nieuwe leden te verwelkomen en meer te betrekken bij activiteiten van de bond. De avond startte om 19.30 uur en vond plaats in het sfeervolle grand café van brouwerij de Prael aan het Esperantoplein in Den Haag. Aanleiding was het grote aantal nieuwe leden dat zich de laatste tijd in de regio aanmeldde bij de Fietsersbond: meer dan 160!

De avond werd geopend door voorzitter van de Haagse regio, Jos de Jong. Hij staat stil bij de fietsveiligheid in Den Haag. Hoewel er veel in de infrastructuur is veranderd neemt het aantal fietsslachtoffers in de regio nog steeds toe. De strijd om de ruimte is volgens hem nog volop gaande; de Fietsersbond mag wat hem betreft weer wel wat activistischer worden.

2022-07-05 19.43.08

Bij dat activisme sluit de volgende spreker zich aan, niemand minder dan landelijk directeur van de Fietsersbond Esther van Garderen. In haar krachtige speech spoort ze de aanwezigen aan tot een zekere mate van rebellie, met als voorbeeld een vrouwelijk lid uit Hillegom die de onveilige paaltjes op fietspaden zo zat was, dat ze het voorstel had gedaan de paaltjes mee te nemen en voor het gemeentehuis te deponeren. “Ik heb haar mijn zegen gegeven”, aldus van Garderen.

2022-07-05 19.48.40

De avond wordt nog geanimeerder met het optreden van de hoofdspreker Thalia Verkade. Haar presentatie sluit aan bij het boek dat zij samen met Marco te Brömmelstroet heeft geschreven, “Het recht van de snelste: Hoe ons verkeer steeds asocialer werd”, waarvoor zij in 2021 de Brusseprijs voor beste journalistieke boek in ontvangst mocht nemen.

Centraal staat een radicaal andere manier van kijken naar mobiliteit. “De fiets is voor mij een manier om te kijken wat je anders kunt doen in het verkeer”, stelt Verkade. “Ik heb lang nagedacht over wat mij dwars zit. Dat is niet automobiliteit an sich, maar het verschijnsel dat we vaak zo vreselijk afhankelijk zijn geworden van de auto. Mensen vinden mij radicaal als ik de vraag opwerp of het wel wenselijk is dat we ons altijd maar zo snel mogelijk willen verplaatsen van A naar B. Maar is het juist niet radicaal, dat we mensen en auto’s zo strikt hebben gescheiden? Dat we accepteren dat snelheid ten koste mag gaan van zoveel verkeersongelukken en mensenlevens?

Met aandacht voor de Provo’s (Wim Wiskerke), de ENWB, en beelden van de Laan van Meerdervoort in de jaren dertig en anno nu, vindt een nuttige ideeënuitwisseling plaats met de zaal: over vrijliggende fietspaden, voorkomen van ongevallen, 30 km/uur-zones en de brede positie van de fiets.

2022-07-05 20.02.04

De avond wordt afgesloten door secretaris van de Fietsersbond regio Haaglanden Nol Witte: “Ik heb geleerd vanavond dat ik nog radicaler mag zijn!”. Hij bedankt Thalia voor haar bijdrage en bedankt haar middels twee nummers van ons (radicale?) blad De Fietsbel en enkele versnapperingen.

Ook kondigt hij een vervolgbijeenkomst (gepland na de zomerperiode) aan voor leden die overwegen actief te worden voor de Fietsersbond in Den Haag. Aanmelden kan via [email protected].

Hij nodigt de deelnemers tot slot uit voor de borrel en een informeel samenzijn gedurende de rest van de avond. De deelnemers geven er zich met plezier aan over.

Categorieën