Wie wij zijn

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in de gemeenten Den Haag en Westland. Verder vallen de onderafdelingen Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar organisatorisch onder de afdeling Haagse regio. (De afdeling kon “Haaglanden” niet heten want andere delen van Haaglanden, zoals Delft, worden vertegenwoordigd door andere afdelingen.)

Wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan vindt u in onze jaarverslagen (onderaan deze pagina).

Het hoogste gezag op afdelingsniveau is de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio, die één of twee maal per jaar bijeenkomt.

Het bestuur bestaat uit:

 • Koen Baart, voorzitter
 • Jetse Timmers, secretaris
 • Rob de Lugt, penningmeester
 • Wil Bianchi
 • Jac Wolters

De werkgroep gemeentepolitiek bestaat uit:

 • Wil Bianchi
 • Thomas Hood
 • Frank Poppe
 • Aad Pronk
 • Æde Schoustra

De leden van de werkgroep volgen de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen en zo nodig spreken in. Zij volgen infrastructuurprojecten. Zij voeren regelmatig overleg met de gemeenteambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn.

De fos-werkgroep bestaat uit:

 • Wil Bianchi
 • Aad Pronk

Deze werkgroep bespreekt met de gemeente meldingen van fietsonvriendelijke situaties (fos) die binnenkomen via het Meldpunt.

Deze afdelingswebsite en het Meldpunt worden beheerd door Thomas Hood.

De hoofdredacteur van de Fietsbel is Willem Ruitenberg.

De hoofdredacteur van onze Fietsflits is Willem Miedema.

pdf, 85.62kB

Jaarplan 2018

CONCEPT

Download

pdf, 62.96kB

Jaarplan 2017

Download

pdf, 64.01kB

Jaarverslag 2016

Download

, 60.91kB

Jaarverslag 2015

Download

, 60.96kB

Jaarverslag 2014

Download

, 78.82kB

Jaarverslag 2013

Download

, 77.76kB

Jaarverslag 2012

Download

, 60.79kB

Jaarverslag 2011

Download

, 54kB

Jaarverslag 2010

Download

, 65.75kB

Jaarverslag 2009

Download

pdf, 54.87kB

Jaarrekening 2016

Download

, 70.14kB

Jaarrekening 2015

Download

pdf, 83.9kB

Verslag bestuursvergadering 2-11-2017

Download

pdf, 88.4kB

Verslag bestuursvergadering 6-9-2017

Download

pdf, 74.01kB

Verslag alv 18-5-2017

CONCEPT

Download

pdf, 77.09kB

Verslag alv 24-11-2016

Download

pdf, 56.17kB

Verslag alv 26-05-2016

Download

, 56.3kB

Verslag alv 26-11-2015

Download

, 57.86kB

Verslag alv 28-05-2015

Download

, 56.28kB

Verslag alv 25-11-2014

Download

, 70.54kB

Verslag alv 26-11-2013

Download

, 58.57kB

Verslag alv 22-11-2012

Download

, 59.43kB

Verslag alv 24-05-2012

Download

, 57.39kB

Verslag alv 22-11-2011

Download