Onderafdeling Rijswijk

De onderafdeling Rijswijk valt onder de afdeling Haagse regio.

De onderafdeling is te bereiken onder telefoonnummer 070 3905022 (Ingrid Sijlbing, secretaris).

Fietsers voor paal

We hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van paaltjes in Rijswijkse fietspaden. Naar onze mening zijn er aardig wat overbodig. Hier vindt u het overzicht van de aangetroffen paaltjes en hier de toelichting.

Uitvoering fietsbeleid

Het fietsbeleid van de gemeente Rijswijk is vastgelegd in het fietsbeleidsnota.

In december 2013 verscheen deze notitie, met daarin een overzicht van uitgevoerde en voorgenomen plannen en projecten op fietsgebied.

Onze onderafdeling rapporteert regelmatig aan de gemeente over de uitvoering van het fietsbeleid. De jongste rapportage is die van 2015, die u hier vindt. Het Rijswijkse college van B&W kan zich in zijn reactie vinden in onze verbeteringsvoorstellen en zal zich inspannen om deze samen met ons te realiseren.

De rapportage uit 2014 is veeleer een korte inventarisatie van wel en niet getroffen maatregelen en vindt u hier. Tot slot vindt u op deze site ook onze rapportages uit 2013 en 2012.

Medio 2013 stuurden wij de Rijswijkse politieke partijen een brief met suggesties voor hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Bewegwijzering

wegwijzerIn 2010 brachten wij een rapport uit over bewegwijzering naar bestemmingen in en buiten Rijswijk voor fietsers.

Jaarverslagen

Wat u hierboven leest zijn niet de enige dingen die wij doen. Meer informatie vindt u in onze Jaarverslagen.

, 36.76kB

Verkiezingspunten 2014-2018

Download

, 326.55kB

paaltjestekst

Download

, 260.99kB

Notitie fietsbeleid

Download

, 56.43kB

paaltjes Rijswijk 20140725

Download

, 76.77kB

wegwijzeradvies Rijswijk

Download

, 228.86kB

Reactie van het college op onze rapportage fietsbeleid Rijswijk 2014

Download

, 33.52kB

Rapportage Fietsersbond Rijswijk 2014

Download

, 40.6kB

Rapportage fietsbeleid Rijswijk 2013 tweede

Download

, 70.44kB

Rapportage fietsbeleid Rijswijk 2013

Download

, 77.81kB

Rapportage fietsbeleid Rijswijk 2012

Download

, 34.96kB

Jaarverslag onderafdeling Rijswijk 2010

Download

, 22.94kB

Jaarverslag onderafdeling Rijswijk 2009

Download

, 24.6kB

Jaarverslag onderafdeling Rijswijk 2008

Download

, 100.5kB

Jaarverslag onderafdeling Rijswijk 2007

Download