Zienswijze over de Lutherse Burgwal – Gedempte Burgwal – Gedempte Gracht

Gedempte-route

De Fietsersbond heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot het plan van de gemeente om de Lutherse Burgwal, Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht herin te richten om deze route aantrekkelijker te maken voor fietsers, met de bedoeling een alternatief te bieden voor de drukke Grote Marktstraat.

Dat de gemeente de Gedempte-route aantrekkelijker maakt voor fietsers is goed. Wij steunen het plan. Maar zolang de Gedempte-route niet autoluw is, kan deze route niet als volwaardig alternatief voor de Grote Marktstraat worden gezien.

Categorieën