Algemene ledenvergadering 15 juni 2022

Foto Stayokay Den Haag

U bent van harte welkom op de algemene vergadering (ALV) van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio. De ALV vindt plaats op woensdag 15 juni om 19:30 in Stayokay,  Scheepmakersstraat 27, Den Haag. Naast de ledenvergadering staat ook een inhoudelijke discussie op het programma over de belangrijkste maatregelen om fietsen in de de Haagse regio veiliger te maken.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 8 juni 2021
 4. Verkiezing bestuursleden
  – Jacob Tammens heeft zijn taken als secretaris neergelegd. Nol Witte stelt zich kandidaat.
  – Wil Bianchi verlaat het bestuur. Rowdy Boeyink stelt zich kandidaat.
 5. Vaststellen inhoudelijk* en financieel jaarverslag 2021
 6. Vaststellen jaarplan 2022
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

*Toelichting ter vergadering.

pdf ⋅ 92 KB

Verslag algemene ledenvergadering Fietsersbond afdeling Haagse regio 8 juni 2021

Download

pdf ⋅ 63 KB

Begroting 2022 (tevens de begroting voor 2023)

Download

pdf ⋅ 84 KB

Jaarplan 2022 Fietsersbond Haagse regio

Download

Na de pauze willen we graag in gesprek over de belangrijkste maatregelen om de verkeersveiligheid in de Haagse regio te verbeteren. We doen dit aan de hand van de top 10 die de Fietsersbond heeft opgesteld:

 1. Snelheid auto’s omlaag brengen
 2. Fietspaden beter inrichten
 3. Verkeersstromen ontvlechten
 4. Autodruk verminderen
 5. Inrichten voor iedereen
 6. Beter onderhoud
 7. Ruimer inhalen
 8. Duidelijker richtlijnen voor inrichting
 9. Bewust zijn van ongevallen
 10. Fietsvaardigheid vergroten

Toelichting op deze punten is te vinden op https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsers-en-veiligheid/top-10-maatregelen-verkeersveiligheid/

Om een goed beeld te hebben hoeveel leden we mogen verwachten, vragen we u zich aan te melden via onderstaand formulier of een mailtje aan [email protected].

Categorieën