Parkenroute Den HaagDe Parkenroute Den Haag is een 60 km lange fietsroute door Haagse parken en lanen.

The Parkenroute Den Haag is a 60 km long cycle route through the parks and greenspaces of The Hague.

Parkenroute Den Haag in de Routeplanner

Hij bestaat uit drie delen, elk met een lengte van ongeveer 20 km: Parkenroute 1, Parkenroute 2 en Parkenroute 3.

It is made up of three parts, each about 20 km long: Parkenroute 1, Parkenroute 2 and Parkenroute 3.

Beschrijving

De route is bewegwijzerde met herkenbare gele bordjes met de logo’s van de gemeente Den Haag en de Fietsersbond.

Description

The route is signposted with distinctive rectangular yellow signs with the logos of the city and the Fietsersbond on them.

U kunt de fietsroute volgen met behulp van het routeboekje dat ook historische uitleg en beschrijving van de omgeving bevat. Papieren exemplaren van het routeboekje zijn verkrijgbaar bij de VVV op Den Haag Centraal.

You can follow the route with the help of the guidebook which also includes historical information and descriptions of the surroundings. Paper copies of the guidebook are available for purchase at The Hague Info Store located in Den Haag Centraal train station.

De Parkenroute Den Haag is ook opgenomen als voorgeplande fietsroute in de Routeplanner van de Fietsersbond. De route is beschikbaar in de routeplanner-app Toertje.

The Parkenroute Den Haag is also available as a preplanned cycle route in the Fietsersbond cycle route planner. The route is available in the Toertje app.

Omleidingen

Soms zijn delen van de route tijdelijk gestremd vanwege wegwerkzaamheden. Als u een stremming opmerkt dan stellen wij het op prijs als u deze meldt via het formulier op deze pagina.

Detours

Sometimes sections of the route are blocked by construction. If you encounter a road closure then please let us know using the form on this page.

Schade aan de bebording

Soms worden Parkenroutebordjes beklad met stickers of graffiti, of verdwijnen ze tijdens werkzaamheden. Als u schade opmerkt dan stellen wij het op prijs als u de schade meldt via het formulier op deze pagina.

Damaged signage

Parkenroute signs sometimes disappear during road works or are defaced with stickers or graffiti. If you notice such a problem then please let us know using the form on this page.

Meldpunt Parkenroute

Upload een foto van het beschadigde Parkenroutebordje of van de plek waar het bordje ontbreekt of waar de doorgang geblokkeerd is. Vul de naam van de weg (of pad) in en van de dichtstbijzijnde kruisende weg. Laat een e-mailadres achter als u op de hoogte wil worden gehouden van de afhandeling van de melding.

Upload a photograph of the damaged Parkenroute sign or of the location of the the missing sign or road closure. Enter the name of the street (or path) and of the nearest cross street. If you would like to be kept informed about the problem then enter your e-mail address.

Foto
Photograph
Max. bestandsgrootte: 8 MB.
Straatnaam
Street name
Naam kruisende weg
Cross street name
Uw e-mailadres (niet verplicht)
Your e-mail address (optional)

De Parkenroute Den Haag is een initiatief van de Gemeente Den Haag in samenwerking met de Fietsersbond afdeling Haagse regio.

The Parkenroute Den Haag is an initiative of the City of The Hague in collaboration with the local chapter of the Fietsersbond.