Parkenroute Den Haag

De Parkenroute Den Haag is een 60 km lange fietsroute door Haagse parken en lanen.

The Parkenroute Den Haag is a 60 km long cycle route through the parks and greenspaces of The Hague.

Parkenroute Den Haag in de Routeplanner

Hij bestaat uit drie delen, elk met een lengte van ongeveer 20 km: Parkenroute 1, Parkenroute 2 en Parkenroute 3.

It is made up of three parts, each about 20 km long: Parkenroute 1, Parkenroute 2 and Parkenroute 3.

Beschrijving

De route is bewegwijzerde met herkenbare gele bordjes met de logo’s van de gemeente Den Haag en de Fietsersbond.

Description

The route is signposted with distinctive rectangular yellow signs with the logos of the city and the Fietsersbond on them.

U kunt de fietsroute volgen met behulp van het routeboekje dat ook historische uitleg en beschrijving van de omgeving bevat. Papieren exemplaren van het routeboekje zijn verkrijgbaar bij de VVV op Den Haag Centraal.

You can follow the route with the help of the guidebook which also includes historical information and descriptions of the surroundings. Paper copies of the guidebook are available for purchase at The Hague Info Store located in Den Haag Centraal train station.

De Parkenroute Den Haag is ook opgenomen als voorgeplande fietsroute in de webversie van de Routeplanner van de Fietsersbond. (De route komt later beschikbaar in de routeplanner-app.)

The Parkenroute Den Haag is also available as a preplanned cycle route in the web version of the Fietsersbond cycle route planner. (The route will be made available later in the app.)

Omleidingen

Soms zijn delen van de route tijdelijk gestremd vanwege wegwerkzaamheden. Deze omleidingen zijn in de routeplanner opgenomen maar ter plekke is er soms geen bebording die de tijdelijke omleidingen aangeven. Als u het routeboekje volgt houdt dan rekening met de volgende omleidingen.

Detours

Sometimes sections of the route are blocked by construction. The cycle route planner takes account of these detours but the alternative route is sometimes not signposted. If you are following the instructions in the route guide then please take note of the following detours.

 • Op Parkenroute 1 moet u wegens werkzaamheden nu even lopen met de fiets aan de hand op de Frankenslag ter hoogte van de Statenlaan.
 • Parkenroute 1: Due to road works you currently have to walk a short distance with your bicycle on Frankenslag at the crossing with Statenlaan.
 • Op Parkenroute 3 moet u wegens werkzaamheden nu even lopen met de fiets aan de hand op de Florence Nightingaleweg achter het HagaZiekenhuis.
 • Parkenroute 3: Due to road works you currently have to walk a short distance with your bicycle on Florence Nightingaleweg behind the HagaZiekenhuis hospital.
 • Schade aan de bebording

  Soms worden Parkenroutebordjes beklad met stickers of graffiti, of verdwijnen ze tijdens werkzaamheden. Als u schade opmerkt dan stellen wij het zeer op prijs als u de schade hieronder meldt.

  Damaged signage

  Parkenroute signs sometimes disappear during road works or are defaced with stickers or graffiti. If you notice such a problem then please let us know using the form below.

  Meldpunt Parkenroutebordje

  Upload een foto van het Parkenroutebordje of van de plek waar het bordje ontbreekt. Vul de naam van de weg (of pad) in en van de dichtstbijzijnde kruisende weg. Laat een e-mailadres achter als u op de hoogte wil worden gehouden van de afhandeling van de melding.

  Upload a photograph of the defaced Parkenroute sign or of the location of the missing sign. Enter the name of the street (or path) and of the nearest cross street. If you would like to be kept informed about the problem then enter your e-mail address.

  Foto
  Photograph
  Max. bestandsgrootte: 8 MB.
  Straatnaam
  Street name
  Naam kruisende weg
  Cross street name
  Uw e-mailadres (niet verplicht)
  Your e-mail address (optional)

  De Parkenroute Den Haag is een initiatief van de Gemeente Den Haag in samenwerking met de Fietsersbond afdeling Haagse regio.

  The Parkenroute Den Haag is an initiative of the City of The Hague in collaboration with the local chapter of the Fietsersbond.