Parkenroute 3

Op Parkenroute 3 fietst u van Madestein tot het Zuiderpark en weer terug. Onderweg fietst u door de jongste parken en recreatiegebieden van de stad.

Parkenroute Den Haag 3 in de Routeplanner

Op Parkenroute 3 — het derde deel van de Parkenroute Den Haag — fietst u onder andere door recreatiegebieden Madestein en de Uithof en door het Zuiderpark en de buurtparken van Den Haag Zuidwest.

De routebeschrijving staat op deze pagina en in het routeboekje. Parkenroute Den Haag 3 is ook opgenomen als voorgeplande fietsroute in de webversie van de Routeplanner van de Fietsersbond.

Parkenroute 3 vormt een gesloten lus: als u de route volgt eindigt u altijd weer waar u begonnen bent. Deze beschrijving begint en eindigt op de Monsterseweg ter hoogte van de ingang van landgoed Ockenburgh.

Routebeschrijving

Afkortingen:
  RA = rechts afslaan
  LA = links afslaan
  RD = rechtdoor rijden

U staat naast de Monsterseweg ter hoogte van de ingang van landgoed Ockenburgh.

 • U steekt de Monsterseweg voozichtig over naar de zuidzijde van de weg en u gaat rechtdoor op het fietspad het beboste gebied in.

U fietst door recreatiegebied Madestein.

Madestein

De parken waar u in, door en langs komt zijn, in tegenstelling tot veel parken langs Parkenroutes 1 en 2, uit het niets geschapen. Madestein werd in 1969 in de Oostmadepolder en de voormalige Zwarte polder aangelegd. Er was na het afbreken van de kassen geen bestaande beplanting die gespaard moest blijven.

Het gebied bevat naast nieuwbouwwijk Vroondaal veel recreatievoorzieningen: een recreatieplas waar gezwommen kan worden, een kampeerterrein, diverse sport-, speel- en picknickvelden en kilometers ruiter-, loop- en fietspaden.

In het gebied ligt als bijzonderheid het Heempark H.J. Bos uit 1977 waarin van oudsher in Zuid-Holland voorkomende landschappen bijeen zijn gebracht.

 • Na 100 meter bij de Y-kruising met het Daan van Dijkpad RA.
 • De naam wordt Mick Clavanpad. U fietst om hockeyvelden heen.
 • Bij een kruispunt met links een brug RD het fietspad vervolgen.
 • Bij het volgende kruispunt LA de brug over en langs het clubhuis van een hengelvereniging fietsen.
 • Op de Y-kruising LA: het Mien van Breepad.
 • Op de T-kruising RA.
 • 100 meter verder bij het eerste fietspad LA: het Kraayensteinpad. Het pad stijgt. Een fiets- en loopbrug gaat over de Lozerlaan.
 • Aan het eind van het fietspad RA: de Forellendaal.
 • Voorbij de straat Karperdaal RA naar het fietspad: Steurendaal dat langs een sloot loopt.
 • Het pad komt uit in: de Brasemdaal: LA.
 • De straat komt uit in de Forellendaal: RA.
 • Bij het brede kruispunt LA: de Margaretha van Hennebergweg.
 • Na twee zijstraten RA: het Frits van Evertpad. Dit fietspad ligt tussen huizen in.
 • Het pad komt uit bij: de G.J. van Marrewijklaan. Deze oversteken en RD: het B. Thoenplantsoen. De straat linksom aanhouden en tot slot draait de straat naar rechts.
 • Bij de A.v.d. Tangstraat RD naar: het Martin Staamerpad dat tussen twee woningen ligt. Op de Y-kruising LA de brug over.

U fietst door een buurtpark.

 • Op de T-kruising RA: het Jan Willem Kempffpad.
 • Fietspad blijven volgen tot de T-kruising, hier LA: Vinkenlaantje.
 • Op de T-kruising RA: het Lange Houtwegpad.

Rechts ligt buurtpark Bokkefort.

Buurtparken

Bokkefort, en later ’t Kleine Hout en het Florence Nightingalepark zijn buurtparken. Toen de wijken, waarin deze parken liggen, begin jaren zeventig gebouwd werden was de bouwfilosofie: laagbouw gelegen tussen het groen. Dus werden niet alleen bomen geplant, maar ook groenstroken en een park met een speelveld voor de kinderen aangelegd met flora, waar het fijn toeven is. Doel: gewoon vanuit je huis een wandeling maken, met of zonder je huisdier.

 • Na 500 meter aan het eind van het fietspad bij de verkeerslichten: de Houtwijklaan oversteken en direct RA naar het vrijliggende fietspad.
 • Na 25 meter LA: het Tulapad.
 • Na het windgemaal LA: het Rosa Parkspad.

U bevindt zich in buurtpark ’t Kleine Hout.

 • Bij de T-kruising bij een houten brug: RA: het Munirpad.
 • Na 350 meter bij: de Albert Schweitzerlaan, gaat u RA die laan in.
 • ​Aan het einde het fietspad schuin links aanhouden.
 • RA naar het vrijliggende fietspad langs: de Escamplaan.
 • Na circa 150 meter LA de Escamplaan oversteken naar het fietspad: de Charlotte Jacobslaan. RD op dit fietspad.

Rechts ligt het Florence Nightingalepark.

 • Bij de eerste T-kruising met een fietspad van rechts, RD: de Florence Nightingaleweg.

Links staat het HagaZiekenhuis.

 • Direct na de bocht naar links schuin RA naar het smalle fietspad.
 • Het fietspad komt uit in: de Trude Mertenslaan.
 • De laan loopt in een boog rechtsom. Vierde straat: LA.
 • De trambaan oversteken en ga RD tussen de hekjes door van: het Zuidwoldepad. Even lopen hier.
 • Het pad komt uit in: de Meppelweg. Oversteken en LA.
 • De Meppelweg helemaal uitfietsen tot de T-splitsing met: de Loevesteinlaan. Oversteken en LA.
 • Het fietspad buigt naar rechts: de Vreeswijkstraat.
 • Na een paar honderd meter RA: de Anna Polakweg.
 • Fiets het Zuiderpark in.
 • Daarna LA: de Henriëtte Roland Holstweg.

Zuiderpark

In 1908 ontwierp Dr. H.P. Berlage in het kader van een algemeen uitbreidingsplan voor Den Haag, een groot volkspark in de polders ten zuiden van de stad. Daar waar grote woonwijken zouden komen, zou er behoefte zijn aan een groot recreatiegebied.

Deze gedachte werd eerst belachelijk gevonden, maar tien jaar later kwam de opdracht om de plannen voor dit park te gaan uitwerken. Weer tien jaar later, in de twintiger jaren, werd met de beplanting begonnen en kwam het plan in volle uitvoering. De aanleg werd nog bespoedigd in het kader van de werkverschaffing voor werklozen in de dertiger jaren.

De aarde die vrijkwam bij het graven van de vijvers werd gebruikt om op vele plaatsen de grond op te hogen.

De heuvels langs de kant van de Loevesteinlaan zijn na de oorlog aangelegd met het vele puin dat na de oorlog restte.

Het park heeft een oppervlakte van 110 hectare en heeft 18 kilometer aan wandelpaden. Het resultaat is een rijk park met niet alleen veel speelruimte waar jaarlijks diverse grootschalige festivals kunnen worden gehouden maar ook met een bijzonder rijke scala aan bomen, planten en bloemen.

 • In het park volgen we de brede ringweg rechtsom door het park: de Henriëtte Roland Holstweg.
 • Op de kruising voor het grote sportcomplex RA naar het fietspad: de Johanna Naberweg.
 • Dit fietspad blijven volgen.
 • Het fietspad kruist de brede ringweg. Schuin RA: de Marie Heinenweg.
 • U verlaat het park en komt uit in: de Loevesteinlaan. Oversteken en RD: de Hengelolaan.
 • Volg de Hengelolaan ruim 1 kilometer totdat links voetbalvelden liggen. LA, steek de Hengelolaan over en ga het sportpark in. Volg de asfaltweg die tussen de sportvelden in ligt.
 • Aan het eind de trambaan oversteken en RA naar: het fietspad langs de Melis Stokelaan
 • Het groene fietspad eindigt (na anderhalve kilometer) bij: de Lozerlaan. Steek deze laan over en ga RD het recreatiegebied de Uithof in op: het Nicolas de Ferpad.

De Uithof

De Uithof vormt in het zuidwesten van Den Haag, samen met Madestein en Ockenburgh, een groene buffer tussen de stad en het woongebied van de Zwethzone. De Uithof vormt een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland.

De Uithof is begin jaren zeventig aangelegd. Natuur en recreatie gaan in dit gebied samen. De overdekte ski- en schaatsbaan zijn de bekendste attracties. Maar ook klimmen, tennissen, skeeleren, wielrennen, mountainbiken en kanoën kunnen volop beoefend worden.

Dit alles ligt ingebed in veel groen, waarin het goed wandelen en fietsen is. In het recreatiegebied zijn ook twee volkstuincomplexen. Tot slot kunt u een doolhof van hoge heggen bezoeken. U fietst er vlak langs.

 • Op de T-kruising LA: het Blaeupad.
 • Het fietspad komt bij een brug uit op een fietspad, dat langs: de Erasmusweg loopt. Hier RA.
 • Na een paar honderd meter eindigt het fietspad. RA het fietspad dat weer de Uithof ingaat: het Abraham Orteliuspad.
 • Blijf het fietspad volgen.

Rechts van u ligt een sloot en een weiland.

 • Voorbij het weiland buigt het fietspad naar links.

Rechts ziet u de heggen van een doolhof.

 • Op de T-kruising RA. Na circa 50 meter gaat het fietspad steil omhoog en komt uit op: het Gemma Frisiuspad. Hier LA.
 • Volg het fietspad tot de Y-splitsing. RA: het Van Berckenrodepad.

Dit fietspad kronkelt langs de dijk van de Wennetjessloot.

 • Bij de tweede fietspadkruising: RA: het Gerard Mercatorpad. Het fietspad stijgt de eerste meters.

Links ligt een wielercircuit.

 • Aan het eind van het fietspad LA naar het fietspad dat parallel loopt aan: de Jaap Edenweg.
 • Het fietspad buigt naar links en loopt om een parkeerterrein heen.

Links ziet u het schaatsstadion en de hoge uitbouw van de skibaan.

 • Op de T-kruising RA.
 • Steek de Nieuweweg bij de verkeerslichten over en ga RD op: de Madesteinweg.

Rechts ligt recreatiegebied Madestein.

 • Op het kruispunt LA het fietspad langs: de Madepolderweg volgen.
 • Na een paar honderd meter bij het eerste fietspad RA: het Oostmadepad. Let op de paaltjes.
 • Het fietspad komt uit in de Oostmadeweg.

U bevindt zich in nieuwbouw-villawijk Vroondaal.

 • RD: de Dirk van Wassenaarlaan.
 • Op het kruispunt met de Nederhoflaan schuin LA het fietspad langs de flat volgen.
 • De Vroonhoevelaan oversteken en RD: de Gravin Petronillalaan.
 • Na 200 meter bij het ingaan van het bos wordt de weg een fietspad.
 • Volg het brede fietspad door het bosgebied.

Links ligt “De Stenen Kamer van Madestein”.

De Stenen Kamer

Hier te zien zijn funderingen van gebouwen die oorspronkelijk in de middeleeuwen zijn opgetrokken en in de volgende eeuwen herhaaldelijk aangepast, afgebroken en herbouwd en uiteindelijk in 1973 gesloopt. Na de sloop zijn deze funderingen opgegraven en in 2008 zijn ze verder opgemetseld en beter zichtbaar gemaakt en is de locatie voorzien van informatiepanelen. De oudste zichtbare restanten dateren uit de 13de eeuw.

 • Volg het brede fietspad door het bosgebied tot het pad op een kruispunt naar rechts draait. Volg het brede pad niet maar ga RD het smalle fietspad op.
 • Dit smalle fietspad komt uit in: de Monsterseweg. RA.
 • Volg het vrijliggende fietspad van de Monsterseweg 500 meter tot links de ingang van het landgoed Ockenburgh in zicht is.
 • Wilt u verder met Parkenroute 2 sla hier dan LA: steek voorzichtig de weg over en ga via de brug het landgoed in.

  Voor het vervolgen van Parkenroute 3 sla dan hier RA.

De routebeschrijving wordt bovenaan deze pagina vervolgd.

© Johan Bommelé