Afdeling Haagse regio

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar.

Voor elke gemeente bestaat een onderafdeling. De voormalige onderafdeling Westland is inmiddels zelfstandig en heeft een eigen website. Ook onderafdeling Leidschendam-Voorburg heeft een eigen website.

Het hoogste gezag op afdelingsniveau is de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio, die één of twee maal per jaar bijeenkomt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Jos de Jong, voorzitter
  • Nol Witte, secretaris
  • Jac Wolters, penningmeester
  • Rowdy Boeyink

Contactinformatie is te vinden op de contactpagina.

De hoofdredacteur van de Fietsbel is Willem Ruitenberg.

De hoofdredacteur van onze Fietsflits is Willem Miedema.

De websitebeheerder is Thomas Hood.