Afdeling Haagse regio

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar.

Op de pagina’s van de (onder)afdelingen staat meer informatie over hun activiteiten.

Het hoogste gezag op afdelingsniveau is de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio, die één of twee maal per jaar bijeenkomt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Jos de Jong, voorzitter
  • Nol Witte, secretaris
  • Titus Livius, penningmeester
  • Hessel de Jong-Kishna
  • Leo Staal

Contactinformatie staat onderaan deze pagina.