Afdeling Haagse regio

Agenda

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in de gemeenten Den Haag en Westland. Verder ressorteren de onderafdelingen Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar administratief onder de afdeling Haagse regio.

Wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan vindt u in onze jaarverslagen (onderaan deze pagina).

Het hoogste gezag op afdelingsniveau is de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio, die één of twee maal per jaar bijeenkomt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Koen Baart, voorzitter
  • Jetse Timmers, secretaris
  • Jac Wolters, penningmeester
  • Wil Bianchi

De werkgroep gemeentepolitiek bestaat uit:

  • Wil Bianchi
  • Frank Poppe
  • Aad Pronk
  • Æde Schoustra

De leden van de werkgroep volgen de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen en zo nodig spreken in. Zij volgen infrastructuurprojecten. Zij voeren regelmatig overleg met de gemeenteambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn.

De fos-werkgroep bestaat uit:

  • Wil Bianchi
  • Aad Pronk

Deze werkgroep bespreekt met de gemeente meldingen van fietsonvriendelijke situaties (fos) die binnenkomen via het Meldpunt.

De hoofdredacteur van de Fietsbel is Willem Ruitenberg.

De hoofdredacteur van onze Fietsflits is Willem Miedema.

pdf ⋅ 86 KB

Jaarplan 2018

Download

pdf ⋅ 63 KB

Jaarplan 2017

Download

pdf ⋅ 64 KB

Jaarverslag 2016

Download

⋅ 61 KB

Jaarverslag 2015

Download

⋅ 61 KB

Jaarverslag 2014

Download

⋅ 79 KB

Jaarverslag 2013

Download

⋅ 78 KB

Jaarverslag 2012

Download

⋅ 61 KB

Jaarverslag 2011

Download

⋅ 54 KB

Jaarverslag 2010

Download

⋅ 66 KB

Jaarverslag 2009

Download

pdf ⋅ 117 KB

Jaarrekening 2017 en begroting 2018

CONCEPT

Download

pdf ⋅ 55 KB

Jaarrekening 2016

Download

pdf ⋅ 96 KB

Verslag bestuursvergadering 12-4-2018

Download

pdf ⋅ 89 KB

Verslag bestuursvergadering 11-1-2018

Download

pdf ⋅ 84 KB

Verslag bestuursvergadering 2-11-2017

Download

pdf ⋅ 88 KB

Verslag bestuursvergadering 6-9-2017

Download

pdf ⋅ 67 KB

Verslag alv 23-11-2017

Download

pdf ⋅ 74 KB

Verslag alv 18-5-2017

Download

pdf ⋅ 77 KB

Verslag alv 24-11-2016

Download

pdf ⋅ 56 KB

Verslag alv 26-05-2016

Download

⋅ 56 KB

Verslag alv 26-11-2015

Download

⋅ 58 KB

Verslag alv 28-05-2015

Download

⋅ 56 KB

Verslag alv 25-11-2014

Download

⋅ 71 KB

Verslag alv 26-11-2013

Download

⋅ 59 KB

Verslag alv 22-11-2012

Download

⋅ 59 KB

Verslag alv 24-05-2012

Download

⋅ 57 KB

Verslag alv 22-11-2011

Download

pdf ⋅ 86 KB

Verslag-bestuursvergadering-Fietsersbond-23-mei-2018

Download