Afdeling Haagse regio

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar.

Den Haag valt rechtstreeks onder de afdeling Haagse regio. Voor Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar bestaan een onderafdelingen.

Het hoogste gezag op afdelingsniveau is de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio, die één of twee maal per jaar bijeenkomt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Jos de Jong, voorzitter
  • Nol Witte, secretaris
  • vacature, penningmeester
  • Rowdy Boeyink
  • Leo Staal

Contactinformatie is te vinden op de contactpagina.

De hoofdredacteur van de Fietsbel is Willem Ruitenberg.

De hoofdredacteur van onze Fietsflits is Willem Miedema.