Afdeling Haagse regio

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in de gemeenten Den Haag en Westland. Verder ressorteren de onderafdelingen Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar administratief onder de afdeling Haagse regio.

Het hoogste gezag op afdelingsniveau is de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio, die één of twee maal per jaar bijeenkomt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Jos de Jong, voorzitter
  • Jetse Timmers, secretaris
  • Jac Wolters, penningmeester
  • Wil Bianchi

De werkgroep gemeentepolitiek bestaat uit:

  • Wil Bianchi
  • Frank Poppe
  • Aad Pronk
  • Æde Schoustra

De leden van de werkgroep volgen de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen en zo nodig spreken in. Zij volgen infrastructuurprojecten. Zij voeren regelmatig overleg met de gemeenteambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn.

De fos-werkgroep bestaat uit:

  • Wil Bianchi
  • Aad Pronk

Deze werkgroep bespreekt met de gemeente meldingen van fietsonvriendelijke situaties (fos) die binnenkomen via het Meldpunt.

De hoofdredacteur van de Fietsbel is Willem Ruitenberg.

De hoofdredacteur van onze Fietsflits is Willem Miedema.

pdf ⋅ 64 KB

Jaarverslag 2016

Download

⋅ 61 KB

Jaarverslag 2015

Download

⋅ 61 KB

Jaarverslag 2014

Download

⋅ 79 KB

Jaarverslag 2013

Download

⋅ 78 KB

Jaarverslag 2012

Download

⋅ 61 KB

Jaarverslag 2011

Download

⋅ 54 KB

Jaarverslag 2010

Download

⋅ 66 KB

Jaarverslag 2009

Download

pdf ⋅ 117 KB

Jaarrekening 2017 en begroting 2018

CONCEPT

Download

pdf ⋅ 55 KB

Jaarrekening 2016

Download