Rijswijk

De onderafdeling Rijswijk ressorteert administratief onder de afdeling Haagse regio.

De voorzitter van de onderafdeling is Joleen Weststeijn en de secretaris is Ria Hartveld.

Partijen over fiets in Gemeenteraad

We hebben onderzocht in hoeverre partijen van 2014 tot 2017 het woord hebben gevoerd over de fietspunten in hun verkiezingsprogramma. Wij hebben een artikel voor de Fietsbel van voorjaar 2018 geschreven.

Uitvoering fietsbeleid

Het fietsbeleid van de gemeente Rijswijk is vastgelegd in de Structuurvisie Mobiliteit tot 2020 (pagina’s 31 en 32).

Onze onderafdeling rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de uitvoering van het fietsbeleid.