Den Haag

De gemeente Den Haag valt rechtstreeks onder de afdeling Haagse regio. Het bestuur van de afdeling en de volgende werkgroepen behartigen de belangen van Haagse fietsers.

De werkgroep Haagse gemeentepolitiek bestaat uit:

  • Arthur Marquard (voorzitter)
  • Wil Bianchi
  • Bertram Bourdrez
  • Frank Poppe
  • Aad Pronk
  • Æde Schoustra
  • Nol Witte (namens het bestuur)

De leden van de werkgroep volgen de vergaderingen van de Haagse gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen en zo nodig spreken in. Zij volgen infrastructuurprojecten. Zij voeren regelmatig overleg met de gemeenteambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn.

De fos-werkgroep, die meldingen van fietsonvriendelijke situaties bespreekt met de gemeente, bestaat uit:

  • Aad Pronk
  • Anke
  • Taco