Algemene ledenvergadering woensdag 29 november 2023

Overhandiging Fietsvisie 2024-2028 aan wethouder Kapteijns

Op woensdag 29 november vindt vanaf 19.30 uur bij Stayokay (Scheepmakersstraat 27, Den Haag) de komende algemene ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio plaats.

De concept agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 21 juni 2023
  4. Bestuurswisselingen
    – Algemeen bestuurslid Rowdy Boeyink heeft aangegeven eind 2023 zijn bestuurstaken neer te leggen wegens lang verblijf in het buitenland.
  5. Vaststellen jaarplan 2024, begroting 2024 (inclusief toelichting)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

In het gedeelte na de ledenvergadering is Arjen Kapteijns, de kersverse Haagse wethouder Mobiliteit, aanwezig voor een vraaggesprek met de leden. Een afvaardiging vanuit de afdeling maakte al kort kennis met de wethouder en bood hem onze Fietsvisie aan. Arjen Kapteijns: “Ik wil een benaderbare wethouder zijn. Met mensen in gesprek gaan hoort daarbij. Ik ben benieuwd wat er leeft onder de leden van de Fietsersbond en kijk ernaar uit om met ze in discussie te gaan!”

pdf ⋅ 142 KB

Verslag alv Fietsersbond afdeling Haagse regio 21 juni 2023

Download

pdf ⋅ 60 KB

Begroting 2024

Download

pdf ⋅ 43 KB

Begroting 2024 (toelichting)

Download

pdf ⋅ 112 KB

Jaarplan 2024 Fietsersbond Haagse regio

Download

Categorieën