Algemene ledenvergadering 8 juni 2021

Foto Stayokay Den Haag

U bent van harte welkom op de algemene vergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio met het thema “fietsen in de Grote Markstraat”.

De alv vindt plaats op dinsdag 8 juni om 19:30 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel start om 19:30:

  • Mededelingen
  • Verslag ledenvergadering 7 december 2020
  • Verkiezing 2 leden van het bestuur:
    • Wil Bianchi verlaat in september het bestuur. Wil is thans vanuit het bestuur voorzitter van de werkgroep gemeentepolitiek die de ontwikkelingen in de fietsinfrastructuur Den Haag volgt.
    • Jetse Timmers stopt rond de zomer met zijn rol als secretaris

Kandidaten wordt gevraagd zich voor 1 juni te melden bij de voorzitter Jos de Jong via [email protected]

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20:15 tot uiterlijk 22:00) gaat over het fietsen in de Grote Marktstraat. Al enkele jaren is er discussie over het fietsen in de Grote Marktstraat. De meningen zijn verdeeld over deze shared space-oplossing van fietsers en voetgangers. De gemeenteraad heeft in januari een motie aangenomen die de wethouder van Asten vraagt om het fietsen in de Grote Marktstraat zo spoedig mogelijk aan banden te leggen. Onze afdeling heeft zich al enige tijd daarvoor op het standpunt gesteld dat dit alleen aanvaardbaar is indien er een alternatief is, namelijk een veilige fietsverbinding via de Gedempte Burgwal. De gemeente onderzoekt dit alternatief. Recent heeft de wethouder een brief aan de Raad gestuurd over de voortgang. Op de alv geven wij actuele informatie over het onderzoek. Nu het uur voor het fietsen in de Grote Marktstraat nadert wil het bestuur hierover met de leden in gesprek om zo het standpunt van onze afdeling nader te bepalen.

De alv wordt afgesloten met een drankje indien wij op een locatie vergaderen.

In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u uw aanwezigheid te melden bij de secretaris op [email protected].

Categorieën