Algemene ledenvergadering woensdag 12 juni 2024

Foto Stayokay Den Haag

Op woensdag 12 juni vindt vanaf 19.30 uur bij Stayokay (Scheepmakersstraat 27, Den Haag) de algemene ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio plaats.

De concept agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
  – afscheid van hoofdredacteur van de Fietsbel Willem Ruitenberg
 3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 29 november 2023*
 4. Bestuurswisselingen
  – Algemeen bestuurslid Leo Staal heeft aangegeven deze ALV zijn bestuurstaken neer te leggen
  – Het bestuur is blij en trots om drie (!!!) kandidaten voor te dragen voor de functie van algemeen bestuurslid. Kelly Bolsenbroek, Youri van Nies en Robbert Bouterse zullen zich aan de leden voorstellen. Het bestuur stelt aan de ALV voor ze alle drie in het bestuur te benoemen.
 5. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2023* en financieel jaarverslag 2023*
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

* Dit stuk is hieronder te vinden.
** Dit stuk komt op een later moment hier beschikbaar.

 

Na de ledenvergadering willen we graag met de leden in gesprek over het groeiend aantal verkeersslachtoffers in de Haagse regio.

grafiek verkeersdoden naar vervoerswijze

In 2022 viel 745 verkeersdoden in het verkeer; een sterke stijging in vergelijking met de cijfers van voor de coronapandemie. Voor het aantal ernstige verkeersgewonden geldt helaas dezelfde trend. Fietsers zijn zowel bij de verkeersdoden als de ernstig verkeersgewonden veruit de grootste groep. Het aantal fietsdoden met auto als tegenpartij is in 2022 sterk gestegen (+83%) t.o.v. de periode 2019-2021. Jaap Oude Mulders, een van de auteurs van de “De Staat van de Verkeersveiligheid 2023”, van Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) neemt ons mee in de belangrijkste trends en licht de voorlopige cijfers over 2023 toe. De “Staat van de Verkeersveiligheid 2023” is te lezen via https://swov.nl/nl/publicatie/de-staat-van-de-verkeersveiligheid-2023

pdf ⋅ 207 KB

Verslag alv Fietsersbond afdeling Haagse regio 29 november 2023

Download

pdf ⋅ 1 MB

Jaarverslag 2023 Fietsersbond Haagse regio

Download

pdf ⋅ 193 KB

Financieel jaarverslag 2023 Fietsersbond Haagse regio

Download

Categorieën