Fietsersbond positief over herinrichting Hobbemaplein

VO Hobbemaplein

In december heeft de gemeente Den Haag een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor het Hobbemaplein. Sindsdien doen op X en in andere fora geruchten rond over het ontwerp.

Over het voorlopig ontwerp hebben wij eind december 2023 positief over bericht in onze digitale nieuwsbrief, de Fietsflits Haagse regio. Door het verkeerskruispunt te vereenvoudigen en door tramhaltes samen te voegen, komt er ruimte vrij voor voetgangers en groen op het plein. Er komt ook ruimte vrij voor veilige fietspaden, zowel om het plein zelf als op de Delftselaan. De Ruijsdaelstraat krijgt een verkeersveilige 30 km/h-inrichting. Het ontwerp sluit zo naadloos aan op het gemeentelijk mobiliteitsbeleid dat lopen, fietsen en reizen met het openbaar vervoer wil faciliteren en een verdere intensivering van het autoverkeer wil beperken.

Volgens sommige geruchten wordt de wijk na de herinrichting minder bereikbaar. Over het algemeen is dat niet het geval. Door bredere stoepen en betere fietsvoorzieningen wordt de wijk juist beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De meeste wijkbewoners bezitten geen auto en zullen dan van deze verbeteringen direct profiteren. Omdat lopen en fietsen in de huidige situatie relatief onaantrekkelijk zijn, maken degenen die wel een auto bezitten veel korte ritten binnen de wijk, wat een enorme verkeersdrukte veroorzaakt. Wanneer het aantal korte ritten afneemt wordt de toegankelijkheid van de wijk ook verbeterd voor degenen die de auto echt nodig hebben — denk aan ondernemers en mindervaliden. Verder leidt een voetgangersvriendelijke en groene inrichting tot een betere leefbaarheid voor alle wijkbewoners. Wij steunen de plannen van de gemeente Den Haag daarom van harte!

Categorieën