Schetsen voor nieuwe inrichting Hobbemaplein

Hobbemaplein variant 2 vogelvlucht

Één van de grote infrastructurele projecten van de komende jaren is de herinrichting van het Hobbemaplein. De gemeente ziet dat het plein te druk is met autoverkeer en onvoldoende ruimte biedt aan voetgangers en fietsers. Het gehele plein wordt daarom in 2025 opnieuw ingericht, aansluitend op de aanpassing van tramtracés voor lagevloertrams. Er komt meer ruimte voor wandelen en verblijven, voor bezoekers van de Haagse Markt en voor groen. En de fietsvoorzieningen worden flink verbeterd.

De gemeente heeft schetsen gepubliceerd met als doel de meningen te verzamelen van omwonenden, bezoekers en andere belanghebbenden. Ook de Fietsersbond heeft input geleverd.

Het is de bedoeling om het grote eiland tussen de bibliotheek en de Markt op te heffen en de voetgangersruimte vóór de bebouwing aan beide kanten uit te breiden. Fietsers krijgen daarbij ruimere voorzieningen; oversteekplaatsen worden veiliger en eenvoudiger.

Er zijn twee varianten geschetst.

  • In variant 1 blijven de haltes van tram 6, 11 en 12 en van bus 25 ongeveer op de huidige plaatsen.
  • In variant 2 (boven afgebeeld) halteren tram 6, 11 en 12 naast de bibliotheek; de bushalte komt in het midden van het plein te liggen. Omdat in deze schets de Ruijsdaelstraat afgekoppeld is van het plein rijdt bus 25 via de Hobbemastraat in plaats van de Ruijsdaelstraat.

De Fietsersbond heeft zijn sterke voorkeur uitgesproken voor variant 2, omdat deze veel beter uitpakt voor fietsers. De afkoppeling van de Ruijsdaelstraat creëert extra verblijfsruimte op het plein, vereenvoudigt de oversteekplaatsen en zorgt ervoor dat de Ruijsdaelstraat fietsveilig ingericht kan worden. Verder heeft de Fietsersbond geadviseerd om uitsluitend vrijliggende fietspaden aan te leggen — dus geen fietsstroken, die te vaak worden gebruikt als stroken waar auto’s even geparkeerd kunnen worden.

Meer weten? De schetsontwerpen zijn in te zien op de website van de gemeente.

Categorieën