Stationsschouw deel I: Station Den Haag Mariahoeve

2aae6fc9-9887-4e41-8513-ac10f9db45da

De Haagse regio telt maar liefst acht NS-stations. Verschillende politieke partijen pleiten voor een naadloze overstap tussen openbaar vervoer en fiets en hameren daarbij op een ruime beschikbaarheid van deelfietsen. De grote stations Centraal en Hollands Spoor zijn ruim voorzien in fietsvoorzieningen, maar hoe is het ermee gesteld op de kleinere stations? In een eerste drieluik behandelt de Fietsersbond een drietal stations: Den Haag Mariahoeve, Den Haag Laan van NOI en Den Haag Moerwijk. Na de zomer zullen ook Den Haag Ypenburg, Voorburg en Rijswijk beoordeeld worden.

In dit deel wordt station Den Haag Laan van NOI centraal onder de loep genomen. Dit station werd op 3 mei 2022 aan een schouw onderworpen.

door Arthur Marquard en Nol Witte

Station Mariahoeve is gelegen op de grens van Den Haag en Voorburg. Voor de aanrijroutes naar het station, zowel vanaf de Voorburgzijde (oost) als de Haagse zijde (west), geldt dat de bewegwijzering summier is of zelfs geheel ontbreekt.

3740677b-e230-4e22-964b-0923f329a82d

Rondom het station zin wel ruim voldoende fietsparkeervoorzieningen. Aan de Haagse kant van het station zijn relatief weinig stallingsplaatsen, maar aan de Voorburgzijde is het aanbod ruim voldoende. De stallingen zijn voorzien van fietsklemmen waaraan fietsen vast kunnen worden gezet en ze zijn bovendien overkapt. Wel staan er relatief veel fietswrakken en weesfietsen in oostelijke stalling.

f30d0a96-f242-4aa1-aaf1-35ba4c29d8ad

De stationshal kan relatief eenvoudig worden doorkruist. Kleine hoogteverschillen in de tunnel kunnen worden overbrugd via een trap met fietsgleuven, of er kan gebruik worden gemaakt van een lift.

0a8c9e8d-78ed-467a-ab3d-02b72a839e3a

De grotere stalling aan de Voorburgzijde is overigens vanaf de aanrijroute lastig te bereiken: verschillende stoepen en hekjes dwingen fietsers om te rijden of lopen.

Tot slot: Station Den Haag Mariahoeve heeft weinig ov-fietsen: er zijn slechts vier beschikbare fietsen, aan te treffen in fietskluizen aan de Haagse zijde.

3b404c0b-97ac-423a-8978-7bf068ebe37d

Aanbevelingen

De fietsvoorzieningen bij Den Haag Mariahoeve zijn redelijk op orde. De Fietsersbond adviseert de bewegwijzering richting het station te verbeteren. Verder zou het aanrijden van de stalling aan oostelijke zijde vergemakkelijkt kunnen worden door relatief eenvoudige infrastructurele wijzigingen als het maken van een inrit en het verwijderen van enkele lage hekjes. Het aantal ov-fietsen zou eenvoudig kunnen worden uitgebreid door het plaatsen een carrousel. Een aanbod van tenminste 15 fietsen op de kleine stations garandeert de beschikbaarheid voor de reiziger in voldoende mate.

De fietswrakken aan de Voorburgzijde kunnen eenvoudig worden verwijderd. Overigens heeft de gemeente Voorburg plannen met betrekking tot de herinrichting en bebouwing van de openbare ruimte bij Station Mariahoeve. De Fietsersbond gaat deze bestuderen; wij zullen hier in een ander artikel aandacht aan besteden.

De resultaten van de schouw rondom Station Laan van NOI zullen medio juni op deze site worden gepresenteerd, de resultaten van station Moerwijk volgen begin juli.

Categorieën