Stationsschouw deel II: Station Den Haag Laan van NOI

2022-05-04 15.41.44 kl

De Haagse regio telt maar liefst acht NS-stations. Verschillende politieke partijen pleiten voor een naadloze overstap tussen openbaar vervoer en fiets en hameren daarbij op een ruime beschikbaarheid van deelfietsen. De grote stations Centraal en Hollands Spoor zijn ruim voorzien in fietsvoorzieningen, maar hoe is het ermee gesteld op de kleinere stations? In een eerste drieluik behandelt de Fietsersbond een drietal stations: Den Haag Mariahoeve, Den Haag Laan van NOI en Den Haag Moerwijk. Na de zomer zullen ook Den Haag Ypenburg, Voorburg en Rijswijk beoordeeld worden.

In dit deel wordt station Den Haag Laan van NOI onder de loep genomen. Dit station werd op 3 mei 2022 aan een schouw onderworpen.

door Arthur Marquard en Nol Witte

Station Den Haag Laan van NOI is gelegen in het Bezuidenhout, op de rand van het Beatrixkwartier — met het karakter van een Central Business District. Het is een relatief groot station waar overstapmogelijkheden tussen intercitytreinen, sprinters, metro, tram en bus worden geboden.

Ondanks de centrale ligging is de bewegwijzering naar het station uiterst summier. Vanaf de kant van het centrum van Den Haag is de aanrijroute fietsonvriendelijk: op grote delen van de Schenkkade en de Laan van Nieuw Oost-Indië ontbreken vrijliggende fietspaden. Op de Wilhelmina van Pruisenweg ontbreken zelfs fietsstroken.

Net als bij station Mariahoeve zijn er stallingen aan zowel de Haagse als de Voorburgse zijde van het station. Het gaat hier om stallingen met gestapelde rekken die maar ten dele overdekt zijn en overvol ogen. Er staan veel fietswrakken, maar sommigen zijn wel gemarkeerd om te worden verwijderd.

2022-05-04 15.29.42 kl

De hoge fietsenrekken zijn wat versleten en zijn verouderd: ze zijn zwaar in de bediening bij het plaatsen van de fiets.

2022-05-04 15.34.38 kl

Opmerkelijk is dat op een steenworp afstand van de stallingen rondom het station een betaalde stalling wordt aangeboden, een particulier initiatief waar een beter en veiliger stallingsalternatief wordt geboden dan op het station. Kijk voor meer informatie op https://www.fietsenstallinglaanvannoi.nl/

2022-05-04 15.27.49 kl

Het aantal OV-fietsen is zeer beperkt: drie fietsen worden aangeboden in fietskluizen, maar alle drie OV-fietsen zijn ten tijde van de schouw uitgeleend. Véél te weinig aanbod dus, zeker voor een NS station waar intercity’s stoppen.

2022-05-04 15.31.25 kl

Tenslotte: Station Laan van NOI oogt troosteloos en verouderd. Het station heeft niet de uitstraling die past bij het “Central Innovation District” dat de gemeente hier voor ogen heeft. Het voorzieningenniveau wat betreft fietsen blijft daarbij ver achter bij wat je van een middelgroot intercitystation met verschillende vervoersmodaliteiten mag verwachten. Hier is werk aan de winkel!

2022-05-04 15.41.44 kl

Aanbevelingen

Bij station Laan van NOI valt veel te verbeteren. De stallingen zijn overvol en dienen beter te worden beheerd en gerepareerd. Het aantal OV-fietsen kan gemakkelijk worden uitgebreid met een carrousel of kiosk. Het station verdient duidelijk een metamorfose, waarbij het plaatsen van een bewaakte of zelfservicestalling (gezien het reizigersniveau) niet zou misstaan! We hopen dat de gemeente en de Nederlandse Spoorwegen hier in de ambitieuze plannen voor dit gebied rekening mee zullen houden.

Categorieën