Team vrijwilligers geeft advies

De team vrijwilligers van de Fietsersbond heeft een concept advies aan de afdeling Haagse regio gestuurd. Aan de hand van een afdelingsenquête, een SWOT-analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) en een bespreking met de afdeling is dit conceptadvies opgesteld. Het advies gaat over hoe het afdelingswerk effectiever en (nóg) leuker kan worden. Na een tweede bespreking komt het definitieve advies.

pdf ⋅ 242 KB

Advies-aan-afdeling-Haagse-regio-team-vrijwilligers-CONCEPT-20170228

Download

Categorieën