Weesfietsen wegwezen!

Foto weesfietsen Valkenbosplein

Het weesfietsenprobleem blijkt hardnekkig. Nadat de gemeente vorig jaar in het Regentessekwartier zo’n 2.200 verweesde fietsen en bromfietsen opruimde, bleken er onlangs bij tellingen al weer zo’n 400 te staan. Vandaar dat vanaf 1 juni 2015 gestalde fietsen in de wijk weer worden gemarkeerd. Een fiets waarvan de markering na vier weken niet is verbroken, krijgt een weesfietslabel omgehangen. Staat de fiets er na twee dagen nog met markering en label, dan wordt hij afgevoerd naar het Fietsdepot Haaglanden in de Junostraat.

Na het Regentessekwartier is het aangrenzende Zeeheldenkwartier aan de beurt en vervolgens het Centrum.

Categorieën