Plan gemeente Den Haag

Tweerichtingenfietspad Binckhorstlaan

Dat kan breder!

uitsnede dubbelzijdig fietspad

Veel middelbare scholieren krijgen te maken met te smalle fietspaden tijdens hun fietstocht op weg naar school. De kans op ongevallen wordt door onveilige fietsroutes aanzienlijk vergroot.

Dit blijkt uit het onderzoek Kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren dat Sweco samen met de Fietsersbond deed in opdracht van Bouwend Nederland.

De Fietsersbond was dan ook teleurgesteld dat in het concept voorontwerp voor de vrije busbaan over de Binckhorstlaan een tweerichtingig fietspad is ingetekend dat niet voldoet aan de eigen gemeentelijke richtlijnen (uit het Handboek Openbare Ruimte, HOR) noch aan de landelijke richtlijnen van kennisplatform CROW. Het HOR schrijft voor interlokale fietspaden een tweerichtingenfietspad voor van 400 cm. CROW doet dat ook voor hoofdfietsroutes met 8% snor- en bromfietsers. Op een tweerichtingenfietspad van 350 cm kunnen 2 + 2 fietsers elkaar niet conflictvrij passeren. Bij een breedte van 400 cm kan dat wél — zoals we zien op het tweerichtenfietspad op de Mient. Omdat op de Binckhorst veel snor- en bakfietsen rijden, is 400 cm geen luxe maar gewoon noodzakelijk voor scholieren, bewoners en fietsforensen om veilig en comfortabel te kunnen fietsen over de Binckhorst.

I’m Binck, Kindcentrum de Binck, John Dewey College en de Fietsersbond afdeling Haagse regio hebben samen bijgaande zienswijze ingediend in de hoop dat het college alsnog kiest voor een voldoende breed fietspad.

Persvragen via [email protected]

pdf ⋅ 216 KB

2023-09-03 reactie op concept voorontwerp vrije busbaan Binckhorstlaan

Download

Categorieën