Van de Goudenregen in de drup?

Scherpe keuzes nodig voor de Goudenregenstraat

Goudenregenstraat

De tracés van tramlijnen 6 en 12 moeten worden aangepast voor nieuwe lagevloertrams. In de voorlaatste Fietsbel stond al een uitgebreid artikel over dit onderwerp dat ook op de site terug te lezen is. De Fietsersbond is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de planvorming van de verschillende deeltrajecten, maar we zijn niet tevreden met de tot nu toe voorgestelde ontwerpvarianten.

Uitnodiging-22-januari_lg

We zijn ervan overtuigd dat een betere herinrichting mogelijk is. Om te laten zien dat het beter kan, heeft verkeerskundig adviesbureau Goudappel op ons verzoek onderzoek gedaan naar o.a. de Goudenregenstraat. De resultaten hebben Goudappel en de Fietsersbond op maandag 22 januari aan o.a. raadsleden, omwonenden en ambtenaren gepresenteerd.

De Fietsersbond dringt aan op een veilige inrichting:

  • Bij voorkeur van 50 km/u naar 30 km/u. Dan kan worden volstaan met (brede) fietsstroken en een schrikstrook naast de parkeerstrook.
Goudenregenstraat variant nulplusplus
  • Als 30 km/u niet mogelijk is, dan zijn, om veilig te kunnen fietsen, vrijliggende fietspaden nodig.
visualisatie Goudenregenstraat

Het onderzoek van Goudappel toont aan dat beide opties mogelijk zijn. Het is dus niet nodig om fietsstroken toe te passen op een 50 km/u-weg. Dat is simpelweg levensgevaarlijk. Niet aan beginnen!

De Fietsersbond roept op om te kiezen voor voetgangers, fietsers én de tram. Er zijn partijen die zeggen dat de tramlijn opgeheven moet worden om ruimte te winnen voor fietsers. Maar de tramsporen in de Goudenregenstraat liggen op de rijbaan. Tram’s maken dus gebruik van dezelfde ruimte in het profiel als auto’s. Het opheffen van de tramlijn levert daarom voor fietsers geen ruimte op. Dat de nieuwe trams iets breder zijn maakt niets uit. Maar het opheffen van parkeerstroken levert wél ruimte op voor fietsers.

Het onderzoeksrapport van Goudappel — “Fiets en tram in Den Haag” — is hieronder te vinden.

Heeft u hierover vragen? Laat het weten via [email protected].

pdf ⋅ 12 MB

Fiets en tram in Den Haag

Download

Categorieën