Fietsroutes

Hoogwaardige hoofdfietsroutes

Een hoogwaardige stedelijke hoofdfietsroute is een fietsroute binnen de bebouwde kom waarop veel mensen veilig, direct en comfortabel kunnen fietsen met weinig oponthoud of overlast van ander wegverkeer.

Den Haag

Hoogwaardige hoofdfietsroute Regentessekwartier – Loosduinen

Den Haag heeft geen hoofdfietsroutes die de naam ‘hoogwaardig’ echt verdienen maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw is er wel een bijzondere “demonstratie-fietsroute” aangelegd. Deze fietsroute, die nooit voltooid is en deels al afgebroken is, liep na aanleg vanaf de Prins Hendrikstraat via de Weimarstraat, de Mient, de Albardastraat, de Toscaninistraat en wat nu de Strausspaden heten naar de Aaltje Noordewierstraat in Loosduinen.

Een ontbrekende schakel was altijd de kleine Weimarstraat (tussen Valkenboslaan en -kade): daar moesten en moeten fietsers nog altijd tussen het tweerichtingenauto- en busverkeer fietsen op een smalle 50 km/uur-weg met aan beide kanten parkeren. Dat vinden wij onvoldoende veilig.

Het tweerichtingenfietspad in het bredere deel van de Weimarstraat werd in 2003 ten gunste van andere belangen verwijderd. De brede Weimarstraat blijft redelijk veilig voor fietsers omdat de maximumsnelheid 30 km/uur is maar doorgaande fietsers hebben veel last van andere weggebruikers in het drukke winkelgebied.

Wat overblijft van de demonstratie-fietsroute is een ruim tweerichtingenfietspad op de Mient en in de Albardastraat: 4,0 m breed met asfaltverharding en voorrang op de kruisingen. Ondanks de populariteit van de route heeft de gemeente in 2016 voorgesteld om het deel op de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de De Savornin Lohmanlaan op te heffen ten gunste van autoparkeren maar daar is (gelukkig) vanaf gezien.

De fietsroute zal mogelijk worden aangesloten op een nieuw aan te leggen fietsroute vanuit de binnenstad via wijkpark de Verademing.

FietsroutePlusPlan

In een document van enkele jaren geleden hebben wij een baanbrekend plan gepresenteerd voor een netwerk van hoogwaardige hoofdfietsroutes in de Haagse regio.

Andere steden

Andere steden zijn inmiddels begonnen met de aanleg van hoogwaardige hoofdfietsroutes. In Amsterdam worden ze “Plusnet-fietsroutes” genoemd en in Utrecht “doorfietsroutes”. Deze fietsroutes worden uitgevoerd als extra brede fietspaden met asfaltverharding en ongelijkvloerse kruisingen of hoge prioriteit bij verkeerslichten.

Recreative fietsroutes

De gemeente Den Haag heeft samen met de Fietsersbond een Parkenroute ontworpen.

Voor Leidschendam-Voorburg heeft onze onderafdeling een fietsroute in de Vlietzone samengesteld.

De gemeentes Wassenaar en Rijswijk hebben ook recreatieve fietsroutes samengesteld.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes zijn hoogwaardige fietsroutes die voor goede en snelle fietsverbindingen zorgen tussen steden, woon- en werklocaties en andere belangrijke bestemmingen. Ze liggen voor het grootste gedeelte buiten de bebouwde kom maar als het goed is sluiten ze aan op stedelijke hoofdfietsroutes.

De provincie Zuid-Holland heeft verschillende snelfietsroutes aangelegd inclusief twee tussen Leiden en Den Haag: de Velostrada en de Via44. De Velostrada wordt binnenkort verlengd. De route heeft zijn eindpunt nu in de buurt van station Mariahoeve maar wordt verlengd tot aan de omgeving van station Hollands Spoor.

Tussen Zoetermeer en Voorburg is er ook een snelfietsroute.

Het is de bedoeling om een snelfietsroute tussen Rotterdam en Den Haag te voltooien en ook een snelfietsroute tussen het Westland en Den Haag aan te leggen.

Hoofdfietsroutes

De gemeente Den Haag verbetert in het kader van het zogenaamde sterfietsprogramma enkele hoofdfietsroutes waarvan delen op dit moment niet goed zijn ingericht — er ontbreken bijvoorbeeld fietsvoorzieningen, of oversteekplekken zijn onoverzichtelijk. Uitgangspunten bij het ontwerpen van de nieuwe voorzieningen zijn: “meer comfort, herkenbaarheid, directheid en verkeersveiligheid.”

(Volgens de Haagse nota mobiliteit (Hnm) moeten “sterfietsroutes” de eigenschappen krijgen van wat wij “hoogwaardige fietsroutes” noemen. Zo moeten “sterfietsroutes” volgens de Hnm de belangrijkste verbindingen worden tussen de binnenstad en het buitengebied; moeten ze goed aansluiten op snelfietsroutes; moeten ze ononderbroken, snel, direct en veilig zijn; moeten ze voornamelijk langs rustige wegen lopen, enz. Maar in de praktijk zijn de fietsvoorzieningen die sterfietsprojecten opleveren niet beter dan de fietsvoorzieningen op andere hoofdfietsroutes. Dat komt doordat bij sterfietsprojecten de tracés worden aangepakt waarop het altijd bijzonder moeilijk was om fietsvoorzieningen in te passen. Terwijl de Hnm stelt dat op “sterfietsroutes” fietsvoorzieningen een hoge prioriteit moeten krijgen, blijkt uit de praktijk dat fietsvoorzieningen — ook in het kader van sterfietsprojecten — een lagere prioriteit krijgen dan o.a. doorstroming van het autoverkeer en autoparkeercapaciteit.)

Tot nog toe is geen enkel sterfietsproject voltooid. In het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 stond voornemens om in deze raadsperiode zeven projecten uit te voeren. In de programmabegroting 2017-2020 is het aantal teruggebracht tot vier. De eerste drie projecten zijn in uitvoering.

  • Binnenstad – Scheveningen-Haven
  • Binnenstad – Leidschenveen … Zoetermeer
  • Binnenstad – Wateringse Veld … Midden-Delfland
  • Binnenstad – Rijswijk … Delft
  • Binnenstad – (Trekfietstracé) – Ypenburg … Nootdorp
  • Binnenstad – Scheveningen-Bad

Voor nog twee projecten wordt in 2018 gestart met de planvoorbereiding.

  • Binnenstad – Scheveningen-Dorp
  • Binnenstad – Moerwijk

Sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Haven

Dit project betreft de straten: Noordwal, De Constant Rebecquestraat, Suezkade, Conradkade, Kranenburgweg.

De gemeente verbetert enkele fietsvoorzieningen op de Noordwal, in de De Constant Rebecquestraat en op de Suezkade en de Conradkade. Het is de gemeente echter niet gelukt om op dit traject overal hoogwaardige fietsvoorzieningen in te passen. De nieuwe fietspaden worden smal en worden niet voorzien van vergevingsgezinde randjes. Fietsstroken worden aangelegd naast parkeerplaatsen — zonder schrikstrook. De fietser krijgt geen voorrang op de meeste kruisingen. De onveilige oversteek Conradkade – Reinkenstraat wordt niet aangepast. Samengevat: de gemeente laat andere belangen prevaleren boven de veiligheid en comfort van de fietser.

In de straten Suezkade, de Morsestraat en de Houtrustweg zou het wel mogelijk zijn om een snel, veilig, beschutte en comfortabele fietsroute te realiseren, maar die kans laat de gemeente voorlopig liggen.

Over een eerder voorstel van het college hebben wij een zienswijze ingediend met toelichting in deze presentatie. In december 2015 heeft het college een voorlopig ontwerp gepresenteerd, zonder de belangrijkste punten uit onze zienswijze over te nemen, maar wel met een aantal verbeteringen en verslechteringen. Over het voorontwerp hebben wij opnieuw een brief ingediend.

In maart 2016 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om de Conradkade tussen de Groothertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort als fietsstraat in te richten. Ook de De Constant Rebecquestraat wordt als fietsstraat uitgevoerd.

Delen van de Suezkade, de Conradkade en de Kranenburgweg zijn inmiddels heringericht. Tussen juni en december 2017 wordt de Noordwal heringericht.

Sterfietsproject Binnenstad – Leidschenveen

Dit project betreft: Schedeldoekshaven, Prins Bernhardviaduct, Juliana van Stolberglaan, IJsclubweg, IJsclubpad, Nicolaas Beetslaan, fietspad langs de spoorbaan, Sint Martinuslaan, Rembrandtlaan, Wijkerlaan, Schrepelpad, Philippus Uythovenpad, Nieuweveensepad.

De gemeente Den Haag heeft in 2013 een voorontwerp gepresenteerd die deels gelijk is aan ons voorstel voor deze route. In april 2016 is een nieuw voorontwerp gepresenteerd. Een deel daarvan is aangenomen door de raad maar raadsleden hebben het college gevraagd om het deel van de Juliana van Stolberglaan tussen de Stuyvesantplein en de IJsclubweg fietsvriendelijker te maken. De gemeente wou op dit wegvak fietsstroken aanleggen naast geparkeerde auto’s — mét schrikstroken — op een rijbaan met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Deze fietsvoorzieningen kunnen niet hoogwaardig worden genoemd. De Fietsersbond heeft daarom een voorstel ingediend dat voorziet in vrijliggende fietspaden die ten kosten zouden gaan van één van de drie parkeerstroken. Het college bleek niet bereid parkeerplaatsen op te heffen ten gunste van de veiligheid en comfort van fietsers en kwam met een aangepast ontwerp waarin de schrikstrook is samengevoegd met de fietsstrook. Deze aanpassing noemt het college een verbetering ten opzichte van het vorige ontwerp maar is dat niet. De herinrichtingswerkzaamheden zijn in juni 2017 begonnen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg verbetert een deel van de route dat op haar grondgebied ligt. De Nicolaas Beetslaan en het fietspad langs de spoorbaan tot aan de Monseigneur van Steelaan worden verbeterd. De werkzaamheden zijn in september 2017 begonnen.

Sterfietsproject Binnenstad – Wateringse Veld

Het sterfietsproject binnenstad – Wateringse Veld betreft de straten: Prinsegracht, ‘s-Gravenzandelaan, Monstersestraat, Delftselaan, Schalk Burgerstraat, Hoefkade, Veluweplein, Zuiderpark, Aagje Dekenlaan, Geysterenweg, Guntersteinweg, Sammersweg, Noordweg en de Laan van Wateringse Veld naar de recreatieve fietsroute langs de Zweth.

Een voorlopig ontwerp is in 2016 vrijgegeven voor inspraak en vervolgens licht aangepast door de raad aangenomen.

In het kader van dit project wordt binnenkort een een fietsbrug over de Korte Laak aangelegd om de Aagje Dekenlaan te verbinden met de Geysterenweg. Voor dit deel is een apart voorlopig ontwerp vastgesteld.

Sterfietsproject Binnenstad – Rijswijk

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Rijswijk de straten: Stationsweg, Stationsplein, Waaldorpstraat, Hildebrandstraat, Alberdingk Thijmstraat en Huis te Landelaan.

De herinrichting van het Stationsplein is al mislukt. Wegens stedenbouwkundige fouten moet de fietser tussen Station Hollands Spoor en het Hildebrandplein de Waldorpstraat drie keer oversteken. De gemeente laat verschillende kansen liggen om deze fouten te herstellen. Het Hildebrandplein blijft een ernstig knelpunt: richting Rijswijk moet de fietser drie keer een zeer drukke weg oversteken. In de Alberdingk Thijmstraat zijn de vrijliggende fietspaden in 2016 vernieuwd maar niet verbeterd; de breedte is slechts 2,0 meter en de afscheiding tussen fietspad en trottoir is niet vergevingsgezind.

De gemeente stelt wel voor om het enge kruispunt Waldorpstraat / Viaductweg herin te richten om een veiliger situatie te creëren voor fietsers.

Sterfietsproject Binnenstad – Ypenburg

De route met bijnaam Het Trekfietstracé is de velo-variant van wat vroeger het Trekvliettracé zou worden genoemd en nu de Rotterdamsebaan zal gaan heten. Langs de Trekvliet, door de Vlietzone en over de A4 zal de fietsroute in 2020 de Haagse binnenstad met Ypenburg gaan verbinden. De route loopt via de Trekweg, de Cromvlietkade, de Geestbrug, de Hoekweg, het kippenbruggetje (de Nieuwe Tolbrug), de Westvlietweg, een nieuw aan te leggen fietspad door de Vlietzone en een nieuw aan te leggen fietsviaduct over de A4 naar de Postenkade in Ypenburg.

nullHet deel van het traject tussen de Laakkade en het kippenbruggetje is al gerealiseerd. De fietsstraat op de Trekweg is met een effectieve breedte van 3,0 meter smaller dan de minimumbreedte (3,7 m) die aanbevolen is door CROW. De Hoekweg is nog smaller, met een effectieve breedte van 2,5 meter.

De Postenkade en het Bitterzoetpad in Ypenburg zijn ook klaar.

Sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Bad

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Bad de straten: Koningskade, Javastraat, Nassauplein, Bankastraat, Doctor Aletta Jacobsweg, Nieuwe Parklaan en Badhuisweg.

Aangezien niemand de route Javastraat, Nassauplein, Bankastraat en Jacobsweg zal kiezen om vanaf de Koningskade naar de Badhuisweg te fietsen kunnen we hier spreken van een samenrapsel van straten die de gemeente wou herinrichten.

Vrijliggende fietspaden zijn aangelegd in de smalle delen van de Javastraat en de Laan van Meerdervoort waar vroeger geen fietsvoorzieningen lagen voor fietsverkeer in zuidwestelijke richting; zo is het nu mogelijk om in zowel zuidwestelijke als noordoostelijke richting te fietsen. De fietsstroken aan de zuidoostkant van de straten zijn verbreed en schrikstroken zijn aangelegd tussen de fietsstroken en de parkeerhavens. Een enorme verbetering.

De Bankastraat is in 2016-2017 heringericht. De straat heeft fietssuggestiestroken gekregen op het hoge deel (maximumsnelheid: 50 km/uur) en vrijliggende fietspaden op het lage deel.

Op de Nieuwe Parklaan is een hoofdfietsroute gerealiseerd die voor het grootste deel over een hoogwaardig tweerichtingenfietspad loopt, aangevuld met stukken fietsstraat met langsparkeren.

Sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Dorp

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Dorp de straten: Alexanderstraat, Javastraat, Scheveningseweg, Carnegieplein, Scheveningseweg, Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg.

Sterfietsproject Binnenstad – Moerwijk

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Moerwijk de straten: Stationsweg, Hoefkade, Wouwermanstraat, … , Erasmusweg. Tussen de Wouwermanstraat en de Erasmusweg zou de straten Fruitweg en Anna Bijnslaan bij kunnen worden betrokken.