Fietsroutes

Recreative fietsroutes

De gemeente Den Haag heeft samen met de Fietsersbond een bewegwijzerde Parkenroute ontworpen.

Onze onderafdeling Leidschendam-Voorburg heeft een fietsroute in de Vlietzone samengesteld.

De gemeentes Wassenaar en Rijswijk hebben ook recreatieve fietsroutes samengesteld.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes zijn hoogwaardige fietsroutes die voor goede fietsverbindingen zorgen tussen stadscentra, woon- en werklocaties en andere belangrijke bestemmingen. Ze liggen voor het grootste gedeelte buiten de bebouwde kom maar als het goed is sluiten ze aan op hoogwaardige stedelijke hoofdfietsroutes.

De provincie Zuid-Holland heeft verschillende snelfietsroutes aangelegd inclusief twee die Leiden en Den Haag met elkaar verbinden: de Velostrada en de Via44. De Velostrada heeft zijn eindpunt nu in de buurt van station Mariahoeve maar hij wordt binnenkort verlengd tot aan de omgeving van Station Hollands Spoor.

Tussen Zoetermeer en Voorburg ligt ook een snelfietsroute. Wij willen dat deze route wordt verlengd tot aan de Haagse binnenstad.

Het is de bedoeling om een snelfietsroute tussen Rotterdam en Den Haag te voltooien en ook een snelfietsroute tussen het Westland en Den Haag aan te leggen.

Doorfietsroutes

Een doorfietsroute is een fietsroute binnen de bebouwde kom waarop veel mensen veilig, direct en comfortabel kunnen fietsen met weinig oponthoud of overlast van ander wegverkeer.

Den Haag

Doorfietsroute Regentessekwartier – Loosduinen

Den Haag heeft geen fietsroute die de beschrijving ‘hoogwaardig’ ten volle verdient maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw is er wel een bijzondere ‘demonstratiefietsroute’ aangelegd. Deze fietsroute, die nooit voltooid is en deels al afgebroken is, liep na aanleg vanaf de Prins Hendrikstraat in de binnenstad, via de Weimarstraat, de Mient, de Albardastraat, de Toscaninistraat en wat nu de Strausspaden heten naar de Aaltje Noordewierstraat in Loosduinen.

Een ontbrekende schakel in deze route was altijd de kleine Weimarstraat (tussen de Valkenboslaan en -kade): daar moesten en moeten fietsers nog altijd tussen het auto- en busverkeer fietsen op een smalle 50 km/uur-weg met aan beide kanten parkeren. Dat vinden wij onvoldoende veilig.

Het tweerichtingenfietspad in het bredere deel van de Weimarstraat (tussen het Koningsplein en de Valkenboslaan) werd in 2003 ten gunste van andere belangen verwijderd. Het brede deel van de Weimarstraat blijft voldoende veilig voor fietsers omdat de maximumsnelheid 30 km/uur is maar doorgaande fietsers hebben wel last van andere weggebruikers in het drukke winkelgebied.

Wat overblijft van de demonstratiefietsroute is een ruim bemeten tweerichtingenfietspad op de Mient en in de Albardastraat: 4,0 m breed met asfaltverharding en voorrang op sommige kruisingen. Ondanks de populariteit van de route heeft de gemeente in 2016 voorgesteld om het deel van de route op de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de De Savornin Lohmanlaan op te heffen ten gunste van autoparkeren. Daar is na protest van burgers vanaf gezien.

De fietsroute wordt mogelijk intensiever benut nu een fietsverbinding door wijkpark de Verademing wordt aangelegd.

Het FietsroutePlusPlan

In een document van enkele jaren geleden hebben wij een plan gepresenteerd voor een netwerk van hoogwaardige hoofdfietsroutes in de Haagse regio. We staan nog steeds grotendeels achter dit plan.

Andere steden

De naam ‘doorfietsroute’ is eerst in de gemeente Utrecht geïntroduceerd en wordt inmiddels in andere delen van Nederland gebruikt. Door de gemeente Amsterdam worden deze fietsroutes ‘Plusnet-fietsroutes’ genoemd.

De metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag noemen zowel snelfietsroutes als doorfietsroutes ‘metropolitane fietsroutes’.

Hoofdfietsroutes

De gemeente Den Haag verbetert in het kader van het sterfietsprogramma enkele hoofdfietsroutes waarvan delen op dit moment niet goed zijn ingericht — er ontbreken bijvoorbeeld fietsvoorzieningen, of oversteekplekken zijn onoverzichtelijk. Uitgangspunten bij het ontwerpen van de nieuwe voorzieningen zijn: ‘meer comfort, herkenbaarheid, directheid en verkeersveiligheid.’

Hoofdfietsroutenetwerk
Hoofdfietsroutes met de sterfietsproject-tracés in rood Beeld-auteur: Gemeente Den Haag

(Volgens de Haagse nota mobiliteit (Hnm) moeten zogenaamde ‘sterfietsroutes’ de eigenschappen hebben van wat wij ‘doorfietsroutes’ noemen. Zo moeten sterfietsroutes de belangrijkste verbindingen worden tussen de binnenstad en het buitengebied; moeten ze goed aansluiten op snelfietsroutes; moeten ze ononderbroken, snel, direct en veilig zijn en moeten ze voornamelijk langs rustige wegen lopen. Maar in de praktijk zijn de fietsvoorzieningen die sterfietsprojecten opleveren niet beter, en soms slechter, dan de fietsvoorzieningen op andere hoofdfietsroutes. Dat komt doordat bij sterfietsprojecten de tracés worden aangepakt waarop het altijd bijzonder moeilijk was om fietsvoorzieningen in te passen. En terwijl de Hnm stelt dat op ‘sterfietsroutes’ de fietsvoorzieningen een hoge prioriteit moeten krijgen, leert de ervaring ons dat de fietsvoorzieningen een lagere prioriteit krijgen dan o.a. de doorstroming van het autoverkeer en de autoparkeercapaciteit. Een voorbeeld is de Prins Willemstraat, die in het kader van een sterfietsproject erg smalle fietsstroken krijgt omdat de gemeente daar geen parkeerplaasten wil opheffen.)

In het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 stond voornemens om in de periode 2015–2018 met acht sterfietsprojecten te beginnen.

  • Binnenstad – Leidschenveen … Zoetermeer
  • Binnenstad – (Trekfietstracé) – Ypenburg … Nootdorp
  • Binnenstad – Rijswijk … Delft
  • Binnenstad – Wateringse Veld … Midden-Delfland
  • Binnenstad – Moerwijk
  • Binnenstad – Scheveningen-Haven
  • Binnenstad – Scheveningen-Dorp
  • Binnenstad – Scheveningen-Bad

Met de meeste van deze projecten is wel een begin gemaakt en één van de projecten (Binnenstad – Leidschenveen) is zelfs afgerond.

Sterfietsprojecten
Sterfietsprojecten, status 2017, bron: RIS301165 Beeld-auteur: Gemeente Den Haag

Sterfietsproject Binnenstad – Leidschenveen

Dit project betreft: Schedeldoekshaven, Prins Bernhardviaduct, Juliana van Stolberglaan, IJsclubweg, IJsclubpad, Nicolaas Beetslaan, fietspad langs de spoorbaan, Sint Martinuslaan, Rembrandtlaan, Wijkerlaan, Schrepelpad, Philippus Uythovenpad, Nieuweveensepad.

De gemeente Den Haag heeft in 2013 een voorontwerp gepresenteerd met elementen uit ons voorstel. In april 2016 is een nieuw voorontwerp gepresenteerd. Een deel daarvan is aangenomen door de raad maar raadsleden hebben het college gevraagd om het deel van de Juliana van Stolberglaan tussen de Stuyvesantplein en de IJsclubweg fietsvriendelijker te maken. De gemeente wou op dit wegvak fietsstroken aanleggen naast geparkeerde auto’s — mét schrikstroken — op een rijbaan met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Deze fietsvoorzieningen kunnen niet hoogwaardig worden genoemd en de Fietsersbond heeft daarom een voorstel ingediend dat voorziet in vrijliggende fietspaden die ten kosten zouden gaan van één van de vier parkeerstroken. Het college bleek niet bereid parkeerplaatsen op te heffen en kwam met een aangepast ontwerp waarin de schrikstrook is samengevoegd met de fietsstrook. Deze aanpassing noemt het college een verbetering ten opzichte van het vorige ontwerp maar is het niet.

Alle werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een deel van de route dat op haar grondgebied ligt ook verbeterd.

Sterfietsproject Binnenstad – Ypenburg

De route met bijnaam Het Trekfietstracé is de velo-variant van wat vroeger het Trekvliettracé zou worden genoemd en nu de Rotterdamsebaan heet. Langs de Trekvliet, door de Vlietzone en over de A4 zal de fietsroute in 2020 de Haagse binnenstad met Ypenburg gaan verbinden. De route loopt via de Trekweg, de Cromvlietkade, de Geestbrug, de Hoekweg, het kippenbruggetje (de Nieuwe Tolbrug), de Westvlietweg, een in 2019-2020 aan te leggen fietspad door de Vlietzone en een in 2018-2019 aan te leggen fietsviaduct over de A4 naar de Postenkade in Ypenburg.

nullHet deel van het traject tussen de Laakkade en het kippenbruggetje is al gerealiseerd. De fietsstraat op de Trekweg is met een effectieve breedte van 3,0 meter smaller dan de minimumbreedte (3,7 m) die aanbevolen wordt door CROW.

De Hoekweg in Voorburg is vanwege het opnemen van een autoparkeerstrook nóg smaller, met een effectieve breedte van 2,5 meter.null Als een breed voertuig door de straat rijdt moet de fietser uitwijken naar het trottoir. Om dit probleem op te lossen moeten de parkeerhavens tussen de bomen worden aangelegd in plaats van ernaast.

De Postenkade en het Bitterzoetpad in Ypenburg zijn ook klaar.

Sterfietsproject Binnenstad – Rijswijk

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Rijswijk de straten: Stationsweg, Stationsplein, Waaldorpstraat, Hildebrandstraat, Alberdingk Thijmstraat en Huis te Landelaan.

Tussen de binnenstad en Station Hollands Spoor wordt op de Stationsweg de zogenaamde Loper Oude Centrum gerealiseerd. Voordeel van dit plan voor fietsers is dat doorgaand autoverkeer uit het gebied wordt geweerd.

De herinrichting van het gebied rondom Station Hollands Spoor is al eerder mislukt maar als het doorgaand autoverkeer verdwijnt zullen de gevolgen minder ernstig zijn.

Wegens stedenbouwkundige fouten moeten fietsers tussen Station Hollands Spoor en het Hildebrandplein de drukke Waldorpstraat drie keer oversteken. In deze straat wordt met hoge snelheden gereden en op de kruispunten gebeuren veel ongelukken. De gemeente laat kansen liggen om deze fouten te herstellen.

De gemeente stelt wel voor om het extreem onveilige kruispunt Waldorpstraat / Viaductweg herin te richten om een veiliger situatie te creëren voor fietsers. Wij verwachten wel dat de nieuwe situatie veiliger wordt maar om de situatie echt veilig te maken had er een rotonde aangelegd moeten worden. Helaas zijn parcelen grond vlakbij het kruispunt onlangs verkocht en volgebouwd en is een rotonde hiermee onmogelijk geworden. De gemeente denkt niet vooruit. Terwijl de gemeente een nieuwe woonwijk aanlegt in de naastliggende Petroleumhaven ontbreekt in het nieuwe ontwerp voor het kruispunt een voetgangersoversteekplaats.

In de Alberdingk Thijmstraat zijn de vrijliggende fietspaden in 2016 vernieuwd maar de breedte is slechts 2,0 meter gebleven en de afscheiding tussen fietspad en trottoir is helaas niet vergevingsgezind.

Het Hildebrandplein blijft het ernstigste knelpunt: richting Rijswijk moet de fietser bij het kruispunt drie keer oversteken. Drukke rijbanen, uit de voorrang, zonder verkeerslichten, veel ongelukken. Op de lange termijn wil de gemeente de autohoofdroute S105 ondergronds brengen en het kruispunt fietsvriendelijker inrichten. Wij vinden: hoe eerder hoe beter!

Sterfietsproject Binnenstad – Wateringse Veld

Het sterfietsproject binnenstad – Wateringse Veld betreft de straten: Prinsegracht, ‘s-Gravenzandelaan, Monstersestraat, Delftselaan, Schalk Burgerstraat, Hoefkade, Veluweplein, Zuiderpark, Aagje Dekenlaan, Geysterenweg, Guntersteinweg, Sammersweg, Noordweg en de Laan van Wateringse Veld naar de recreatieve fietsroute langs de Zweth.

Een voorlopig ontwerp is in 2016 vrijgegeven voor inspraak en vervolgens licht aangepast door de raad aangenomen. De uitvoering vindt plaats in 2018.

In het kader van dit project wordt binnenkort een een fietsbrug over de Korte Laak aangelegd om de Aagje Dekenlaan te verbinden met de Geysterenweg. Voor dit deel is een apart voorlopig ontwerp vastgesteld.

Sterfietsproject Binnenstad – Moerwijk

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Moerwijk de straten: Hoefkade, Wouwermanstraat, … , Erasmusweg. Tussen de Wouwermanstraat en de Erasmusweg zou de straten Fruitweg en Anna Bijnslaan bij kunnen worden betrokken.

De gemeente wil de Hoefkade herinrichten als 30 km/uur-straat met 50 km/uur verkeersdrempels. Als hiermee de snelheid van het verkeer omlaag wordt gebracht kan de herinrichting gunstig uitpakken voor fietsers.

Voor de andere straten zijn nog geen plannen bekendgemaakt.

Sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Haven

Dit project betreft de straten: Noordwal, De Constant Rebecquestraat, Suezkade, Conradkade en Kranenburgweg.

Delen van de Noordwal, de Suezkade, de Conradkade en de Kranenburgweg zijn inmiddels heringericht. Vooral de fietsvoorzieningen op de Conradkade tussen de Laan van Meerdervoort en de President Kennedylaan zijn verbeterd — daar liggen nu langs het Verversingskanaal comfortabel (maar niet erg breed) fietsstraten en tweerichtingenfietspaden.

Het had veel beter gekund. De nieuwe fietspaden zijn niet breed — op de Noordwal bijvoorbeeld slechts 1,75 meter — en zijn niet overal voorzien van vergevingsgezinde randjes. De fietser krijgt geen voorrang op de meeste kruisingen. De onveilige oversteek Conradkade / Laan van Meerdervoort / Reinkenstraat is niet aangepast. De gemeente heeft andere belangen laten prevaleren boven de veiligheid en comfort van de fietser.

Aan de zuidwestkant van het Verversingskanaal zou het wel mogelijk zijn om een snel, veilig, beschutte en comfortabele fietsroute te realiseren. Over een eerder voorstel van het college hebben wij een zienswijze ingediend met toelichting in deze presentatie. In december 2015 heeft het college een voorlopig ontwerp gepresenteerd, zonder de belangrijkste punten uit onze zienswijze over te nemen, maar wel met een aantal verbeteringen en verslechteringen. Over het voorontwerp hebben wij opnieuw een brief ingediend. De gemeente heeft geen van onze suggesties overgenomen maar heeft wel besloten om de fietsstrook op de Noordwal te versmallen van 1,70 meter tot 1,50 meter en niet over de kruispunten heen te trekken.

In maart 2016 heeft de gemeenteraad het college wel de opdracht gegeven om de Conradkade tussen de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan als fietsstraat in te richten. Deze fietsstraat voert het college echter niet uit volgens de geldende richtlijnen. De rijbaan is zodanig smal dat inhalen van fietsers door auto’s moeilijk is.

Het college wil nu ook de De Constant Rebecquestraat inrichten als fietsstraat. Dit idee steunen wij mits de richtlijnen van CROW worden gevolgd. In 2018 wordt het voorlopige ontwerp gepubliceerd.

Sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Dorp

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Dorp de straten: Alexanderstraat, Javastraat, Scheveningseweg, Carnegieplein, Scheveningseweg, Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg.

De Javastraat is al heringericht.

De Alexanderstraat is fietsonvriendelijk. Op het zuidoostelijke deel van de Scheveningseweg kan uitsluitend in één richting worden gefietst. Deze twee straten moeten aangepast worden maar er zijn nog geen plannen bekendgemaakt.

Voor de Prins Willemstraat ligt een voorlopig ontwerp klaar. Omdat de gemeente geen parkeerplaatsen wil opheffen moet de fietser het doen met smalle fietsstroken pal naast geparkeerde auto’s op een wijkontsluitingsweg. Dit vinden wij onvoldoende veilig.

Op de Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg tot aan de Badhuisweg liggen nu fietsstroken naast geparkeerde auto’s. Er zijn nog geen plannen bekendgemaakt voor deze straten.

Sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Bad

Volgens het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 betreft het sterfietsproject Binnenstad – Scheveningen-Bad de straten: Koningskade, Javastraat, Nassauplein, Bankastraat, Doctor Aletta Jacobsweg, Nieuwe Parklaan en Badhuisweg.

Vrijliggende fietspaden zijn aangelegd in de smalle delen van de Javastraat en de Laan van Meerdervoort waar vroeger geen fietsvoorzieningen lagen voor fietsverkeer in zuidwestelijke richting; zo is het nu mogelijk om in zowel zuidwestelijke als noordoostelijke richting te fietsen. De fietsstroken aan de zuidoostkant van de straten zijn verbreed en voorzien van schrikstroken naast de parkeerhavens. Een enorme verbetering.

De Bankastraat is in 2016-2017 heringericht. De straat heeft fietssuggestiestroken gekregen op het hoge deel (maximumsnelheid: 50 km/uur) en vrijliggende fietspaden op het lage deel.

Op de Nieuwe Parklaan is een hoofdfietsroute gerealiseerd die voor het grootste deel over een breed tweerichtingenfietspad loopt, aangevuld met stukken fietsstraat met langsparkeren.

Het verbeteren van andere delen van de route wordt onderzocht. Zo moet bijvoorbeeld het knooppunt Bankastraat / Kerkhoflaan / Aletta Jacobsweg worden heringericht zodat fietsers veiliger kunnen oversteken.