Fietsersbond formuleert speerpunten voor nieuw fietsbeleid

De Haagse Fietsersbond heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een aantal punten geformuleerd voor het fietsbeleid in Den Haag. Dit zijn:

  • Alleen fietsers op het fietspad.
  • Maximaal 30 km per uur in de bebouwde kom (uitgezonderd de verkeersaders — die moeten worden voorzien van brede vrijliggende fietspaden).
  • Opstelruimte voor fietsers uitbreiden bij kruispunten met verkeerslichten.
  • Verkeersregelinstallaties fietsvriendelijker afstellen zodat fietsers beter kunnen doorfietsen.
  • Voldoende bewaakte fietsparkeergelegenheid beschikbaar maken die de eerste 24 uur gratis is.
  • Een adequaat fijnmazig netwerk van fietsvoorzieningen aanleggen op basis van CROW-richtlijnen.
  • Gewenst verkeersgedrag stimuleren door meer prioriteit voor de handhaving van verkeersregels.

Categorieën