Verkeersaders

De verkeersaders in de Haagse regio kunnen onderverdeeld worden in regionale hoofdwegen, stedelijke hoofdwegen en gebiedsontsluitingswegen (in Den Haag ‘wijkontsluitingswegen’ genoemd). Op de meeste verkeersaders geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.

Verkeersaders zonder adequate fietsvoorzieningen

Op veel verkeersaders in onze regio ontbreken nog adequate fietsvoorzieningen.

Volgens de richtlijnen van CROW-Fietsberaad moeten de fietsvoorzieningen op wegen met maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur gescheiden zijn. In de praktijk betekend dat dat verkeersaders van wegcategorie GOW50 vrijliggende fietspaden moeten hebben, of moeten worden afgewaardeerd tot wegcategorie GOW30.

Stedelijke hoofdwegen in de Haagse regio zonder vrijliggende fietspaden

Op de volgende wegen moeten vrijliggende fietspaden worden aangelegd. Dat zal ten koste moeten gaan van het autoparkeren. Parkeren op hoofdwegen en gebiedsontsluitingswegen is sowieso in strijd met de principes van Duurzaam Veilig.

 • De Burgemeester Patijnlaan tussen het Nassauplein en de Scheveningseweg — stedelijke hoofdweg, onderdeel Centrumring S100, met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade tussen de Obrechtstraat en de Groot Hertoginnelaan — stedelijke hoofdweg, onderdeel Centrumring S100, met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Stadhouderslaan tussen de Schimmelpennincklaan en het Stadhoudersplantsoen — stedelijke hoofdweg, onderdeel stadsroute S103 met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s, deels zonder fietsvoorzieningen
 • De Vreeswijkstraat tussen de Soestdijksekade de Loevesteinlaan — stedelijke hoofdweg met 2 × 2 rijstroken en aan de noordwestkant slechts een smalle fietsstrook langs geparkeerde auto’s
 • De Schenkkade tussen de Johannes Camphuijsstraat en de Juliana van Stolberglaan — stedelijke hoofdweg met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s

Gebiedsontsluitingswegen met maximumsnelheid 50 km/uur zonder adequate fietsvoorzieningen

Voor deze wegen moet een keuze worden gemaakt.

 • Óf de weg behoudt de status van GOW50, de maximumsnelheid blijft 50 km/uur, en vrijliggende fietspaden worden aangelegd;
 • of de weg wordt afgewaardeerd tot GOW30, de maximumsnelheid gaat omlaat tot 30 km/uur en de weg krijgt klinkerbestrating en brede fietsstroken zonder langsparkeren, of mét langsparkeren met een 50 cm brede schrikstrook tussen de fietsstrook en de parkeerstrook.
 • In een enkel geval kan de weg zelfs afgewaardeerd tot ETW30 met maximumsnelheid 30 km/uur, klinkerbestrating, verkeersdrempels en gemengd verkeer.

Stadsdeel Loosduinen

 • De Machiel Vrijenhoeklaan ten zuidwesten van de Kijkduinsestraat — gebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Segbroek

 • De De Savornin Lohmanlaan tussen het De Savornin Lohmanplein en de Sportlaan — gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Kamperfoeliestraat, de Goudenregenstraat, de Nieboerweg en de Duivelandsestraatdrukke gebiedsontsluitingswegen met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen, deels met tramsporen, langs geparkeerde auto’s
 • De Laan van Meerdervoort tussen de Fahrenheitstraat en de Laan van Eik en Duinen — drukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen
 • De Beeklaan tussen de Loosduinseweg en de Laan van Meerdervoort — gebiedsontsluitingsweg deels zonder fietsvoorzieningen, deels met fietsstroken langs geparkeerde auto’s

Stadsdeel Escamp

 • De Escamplaan tussen de Volendamlaan en de Leyweg — gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Driebergenstraat tussen de Soestdijksekade en de Vreeswijkstraat — gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Melis Stokelaan tussen de Troelstrakade en de Moerweg — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Melis Stokelaan tussen de Dedemvaartsweg en de Lozerlaan — gebiedsontsluitingsweg met aan de zuidoostkant een fietsstrook langs geparkeerde auto’s
 • Het Oosteindegebiedontsluitingsweg met smalle fietsstroken

Stadsdeel Scheveningen

 • De Nieboerweg tussen de Houtrustweg en de Vlielandsestraat — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken deels langs geparkeerde auto’s
 • De Van Boetzelaerlaangebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Valeriusstraatgebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Frankenslag en de Frederik Hendriklaan tussen de Scheveningseweg en de Prins Mauritslaan — gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen langs geparkeerde auto’s
 • De Prins Willemstraat tussen de Duinstraat en de Keizerstraat – gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken naast geparkeerde auto’s
 • Het tracé Jurrian KokstraatBadhuiskadeGevers Deynootweggebiedsontsluitingswegen met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Pompstationsweggebiedsontsluitingsweg met geparkeerde auto’s zonder fietsvoorzieningen in noordoostelijke richting
 • De Plesmanweg en de Badhuisweg tussen de Nieuwe Parklaan en de Pompstationsweg — gebiedsontsluitingswegen deels zonder fietsvoorzieningen, deels met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Badhuisweg tussen de Pompstationsweg en de Brusselselaan — gebiedsontsluitingswegen met fietsstroken
 • De Badhuisweg tussen de Brusselselaan en de Utrechtsestraat — gebiedsontsluitingswegen met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Doorniksestraatgebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s

Stadsdeel Centrum

 • De Elandstraatgebiedsontsluitingsweg zonder voorzieningen voor fietsverkeer in zuidwestelijke richting
 • De Anna Paulownastraatdrukke gebiedsontsluitingsweg met eenrichtingsverkeer (ook voor fietsers) en een fietsstrook naast geparkeerde auto’s
 • De Prinsessewaldrukke gebiedsontsluitingsweg met fietsstrook naast geparkeerde auto’s
 • De Hogewaldrukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstrook langs geparkeerde auto’s
 • De Mauritskadedrukke gebiedsontsluitingsweg met een smalle fietsstrook, deels zonder fietsvoorzieningen, langs geparkeerde auto’s
 • De Parkstraatdrukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken, deels zonder fietsvoorzieningen, langs geparkeerde auto’s
 • De Bankastraat tussen de Sumatrastraat en de Kerkhoflaan — drukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken, aan één kant langs geparkeerde auto’s
 • De Ary van der Spuyweggebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstrook
 • De Parallelweg en de Heemstraat tussen de Vaillantlaan en de Hobbemastraat — erg drukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstrook
 • De Van der Kunstraat en de Lulofstraatgebiedsontsluitingswegen zonder fietsvoorzieningen
 • De Delftselaan en de Paul Krugerlaan tussen de De Heemstraat en de Loosduinsekade — erg drukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s, deels zonder fietsvoorzieningen
 • De Hobbemastraaterg drukke gebiedsontluitingsweg deels zonder fietsvoorzieningen, deels met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Steijnlaan tussen de Paul Krugerlaan en de De La Reyweg — gebiedsontsluitingsweg met tramsporen zonder fietsvoorzieningen maar met geparkeerde auto’s aan beide kanten
 • De Merwedestraatweg zonder fietsvoorzieningen met tramsporen en geparkeerde auto’s aan beide kanten

Stadsdeel Laak

 • De Oudemansstraatdrukke gebiedsontsluitingswegen met tramsporen en geparkeerde auto’s in een erg smal profiel zonder fietsvoorzieningen
 • De Jan van der Heijdenstraatgebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Maanweggebiedsontsluitingsweg met 2 × 2 rijstroken zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Haagse Hout

 • De Wassenaarseweg tussen de Koningskade en de Van Alkemadelaan — drukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken naast geparkeerde auto’s
 • De Oostduinlaandrukke gebiedsontsluitingsweg met aan één of beide kanten smalle fietsstroken, deels langs geparkeerde auto’s
 • Het Stuyvesantplein en de Loudonstraat tussen de Juliana van Stolberglaan en de Van Heutszstraat — gebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

 • De Emmy Belinfantedreef en Jaap Hoekdreefgebiedsontsluitingswegen met smalle fietsstroken
 • De Roeleveenseweggebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Spieringdamgebiedsontsluitingsweg deels met een ventweg die ook een maximumsnelheid van 50 km/uur heeft, deels met erg smalle fietsstroken

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voorbeelden…

 • De Geestbrugweg en Prinses Mariannelaangebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Johann Sebastian Bachlaangebiedsontsluitingsweg met smalle fietsstroken

Gemeente Wassenaar

Voorbeeld…

 • De Van der Oudermeulenlaangebiedsontsluitingsweg (met fietsuggestiestroken maar) zonder fietsvoorzieningen

Wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur waar de maximumsnelheid omlaag zou moeten gaan naar 30 km/uur

Voor deze wegen moet een keuze worden gemaakt.

 • Óf de weg wordt afgewaardeerd tot GOW30, de maximumsnelheid gaat omlaat tot 30 km/uur en de weg krijgt klinkerbestrating en brede fietsstroken zonder langsparkeren, of mét langsparkeren met een 50 cm brede schrikstrook tussen de fietsstrook en de parkeerstrook;
 • of de weg wordt afgewaardeerd tot ETW30 met maximumsnelheid 30 km/uur, klinkerbestrating, verkeersdrempels en gemengd verkeer.

Stadsdeel Loosduinen

 • De Aaltje Noordewierstraat tussen de Lisztstraat en de Beethovenlaan — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Wijndaelerweggebiedsontsluitingsweg zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Segbroek

 • De Weimarstraat tussen de Valkenboslaan en de Valkenboskadedrukke weg met buslijn en smalle fietssuggestiestroken langs geparkeerde auto’s
 • De Regentesselaan tussen de Loosduinseweg en de Laan van Meerdervoort — weg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Edisonstraatweg met tramsporen zonder fietsvoorzieningen maar met geparkeerde auto’s
 • De Soestdijksekade tussen de Escamplaan en de Loosduinsekade — weg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s
 • De Sportlaan tussen de Houtrustweg en de Kwartellaan — weg zonder fietsvoorzieningen maar met geparkeerde auto’s

Stadsdeel Escamp

 • De woonstraten binnen de driehoek Volendamlaan – Oude Haagweg – Soestdijksekade in de buurt Leyenburg-Noord hebben nog een 50 km/uur-regime.
 • De woonstraten binnen de rechthoek Erasmusweg – Leyweg – Meppelweg – Loevesteinlaan in de buurt Morgenstond-Oost hebben nog een 50 km/uur-regime.
 • De woonstraten binnen de rechthoek Erasmusweg – Vrederustlaan – Melis Stokelaan – Steenhouwersgaarde in de buurt Dreven en Gaarden hebben nog een 50 km/uur-regime.
 • De Dierenselaan tussen de Apeldoornselaan en de De la Reyweg — weg in winkelgebied zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Scheveningen

 • De woonstraten binnen de driehoek Stevinstraat – Hasseltsestraat – Zwolsestraat in Belgisch Park hebben nog een 50 km/uur-regime.
 • De Eisenhowerlaanweg met belachelijk smalle fietsstroken
 • De Prins Mauritslaanweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Adriaan Goekooplaan e.o. — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Ver-Huëllwegweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Cremerwegweg zonder fietsvoorzieningen met 30 km/uur borden maar geen drempels om deze snelheid af te dwingen
 • De Haringkade tussen Madurodam en de Nieuwe Duinweg — weg deels zonder fietsvoorzieningen
 • De Prof. P.S. Gerbrandywegweg deels zonder fietsvoorzieningen
 • De Nieuwe Duinwegweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Kwekerijwegweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Sint Hubertuswegweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Stevinstraatdrukke weg in winkelgebied zonder fietsvoorzieningen
 • De Gentsestraat tussen de Stevinstraat en de Harstenhoekweg — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Badhuisweg tussen de Pompstationsweg en de Brusselselaan — weg met fietssuggestiestroken, deels langs geparkeerde auto’s
 • De Zeesluisweggebiedsontsluitingsweg met fietsstroken langs geparkeerde auto’s

Stadsdeel Centrum

 • Het Westeinde tussen de Lijnbaan en ingang van het ziekenhuis — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Kempstraat tussen het Hobbemaplein en de Schalk Burgerstraat — drukke weg met buslijn in winkelgebied zonder fietsvoorzieningen
 • De Hoefkade tussen de Pieter Lastmanstraat en de Schalk Burgerstraat — drukke weg met smalle fietsstroken of geen fietsvoorzieningen
 • De Televisiestraat, de Radarstraat, de Dynamostraat en de Telexstraatwegen zonder fietsvoorzieningen
 • Het Willem Dreesparkweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Ruijsdaelstraatweg zonder fietsvoorzieningen
 • Het Spui tussen de keerlus voor het Filmhuis en de Amsterdamse Veerkade — weg met smalle fietsstroken
 • De Oranjelaandrukke weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Van Maanenkade en de Bontekoekade tussen het Rijswijkseplein en de Bontekoestraat — wegen zonder fietsvoorzieningen
 • De Scheldestraat en de Pletterijstraat tussen de Pletterijkade en de Weteringkade — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal en de Herengrachtwegen zonder fietsvoorzieningen
 • De Prinsessegracht tussen de Herengracht en het Korte Voorhout — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Zwarteweg en de Oranjebuitensingel tussen de Herengracht en de Schedeldoekshaven — wegen zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Laak

 • De woonstraten binnen de driehoek Rijswijkseweg – Jan van der Heijdenstraat – Van Musschenbroekstraat in de Noordpolderbuurt hebben nog een 50 km/uur-regime.
 • De Van Zeggelenlaanweg zonder fietsvoorzieningen met haaks gestoken parkeren aan beide kanten
 • De Poolsterstraat, de Plutostraat en het Trekvlietpleinwegen zonder fietsvoorzieningen met langsparkeren

Stadsdeel Haagse Hout

 • De Groenhovenstraatweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Van Soutelandelaan tussen de Van Hogenhoucklaan en de Van Alkemadelaan — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Van de Burchlaanweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Bronovolaanweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Waalsdorperweg en Theo Mann-Bouwmeesterlaanweg met buslijn zonder fietsvoorzieningen of met smalle fietsstroken naast geparkeerde auto’s
 • De Else Mauhslaanweg met buslijn zonder fietsvoorzieningen
 • De Hart Nibbrigkade tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg — weg zonder fietsvoorzieningen
 • De Theresiastraat tussen de Prins Clauslaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië — drukke weg met buslijn in winkelgebied zonder fietsvoorzieningen
 • De Wilhelmina van Pruisenweg en de Anna van Hannoverstraatwegen zonder fietsvoorzieningen
 • De Anna van Saksenlaanweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Bordewijklaanweg zonder fietsvoorzieningen

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

 • Industriegebied met de wegen Laan van Haamstede, ILSY-plantsoen, Laan van Waalhaven en Laan van Deelenwegen zonder fietsvoorzieningen
 • Industriegebied met straten genoemd naar de Grote Rivierenbuurtwegen zonder fietsvoorzieningen
 • De Dwarskadeweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Brasemdam, de Barbeeldam de Meivliegsingel en de Kokkelsingelwegen met smalle fietsstroken deels langs geparkeerde auto’s
 • De Vrouw Avenwegweg met fietsstroken naast geparkeerde auto’s
 • De Molenpolderstraatweg zonder fietsvoorzieningen
 • De Roeleveensewegweg zonder fietsvoorzieningen

Geplande verbeteringen

Gelukkig zijn er ook plannen om de fietsvoorzieningen te verbeteren en/of de maximumsnelheid te verlagen op (delen van) enkele verkeersaders.