De Laan van Meerdervoort in de Vruchtenbuurt

Langs het deel van de Laan van Meerdervoort tussen de Laan van Eik en Duinen en de Thorbeckelaan zijn in 2016 aan beide kanten vrijliggende fietspaden aangelegd.

Voor: De Laan anno 2012

Na:

In eerste instantie zouden in de middenberm meer dan twee honderd parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waarvoor veel bomen zouden moeten worden vervangen, maar onder druk van omwonenden en ondanks dat de bomen van slechte gezondheid zijn is de gemeente op dit punt van gedachten veranderd. Er komen maar 58 parkeerplaatsen en een klein aantal bomen worden gekapt. Lees onze reactie op het oorspronkelijke plan.

Aan de zuidoostkant van de Laan van Meerdervoort tussen de Thorbeckelaan en de Appelstraat is het fietspad aangelegd zonder niveauverschil met het trottoir. Dat is veilig.

Elders zijn de fietspaden opgesloten met vijf centimeter hoge gazonband. Als een fietser deze gazonband met zijn wiel raakt kan dat tot een valpartij leiden. Het is jammer dat de gemeente onveilige voorzieningen blijft aanleggen.