De Grote Marktstraat

De Grote Marktstraat blijft de gemoederen flink bezig houden.

Fietsen in de Grote Marktstraat

Er is besloten de route Lutherse Burgwal – Gedempte Burgwal – Gedempte Gracht in te richten als (brom)fietsroute. Die kan als alternatief dienen wanneer het druk is in de Grote Marktstraat. Mogelijk wordt er besloten om de Grote Marktstraat te sluiten voor het fietsverkeer, al dan niet binnen bepaalde tijdsvensters.

Fietsparkeren en -stallen in de Grote Marktstraat en omgeving

Sinds de laatste herinrichting van de Grote Marktstraat mogen er in principe geen fietsen meer geparkeerd worden. In de praktijk mag een fiets een half uur op één plek staan en er zijn ook vakken waar fietsen tot zeven dagen geparkeerd mogen worden.

In 2012 hebben wij samen met de BOF (Binnenstad Ondernemers Federatie) ideeën ontwikkeld voor het voorzien in stallingsgelegenheid. Er zijn inmiddels nieuwe stallingen achter de Bijenkorf, op het Rabbijn Maarsenplein, in de Raamstraat en onder de Openbare Bibliotheek geopend.