De Kleine Weimar

Foto Kleine Weimarstraat met verkeer

De Kleine Weimar is het deel van de Weimarstraat tussen de Valkenboslaan en de Valkenboskade. De Kleine Weimar is een straat met een smalle rijbaan met aan beide kanten parkeerhavens. Er rijden bussen doorheen en de maximumsnelheid is 50 km/uur.

De Kleine Weimar maakte ook deel uit van de voormalige demonstratiefietsroute Regentessekwartier – Loosduinen.

De gemeente heeft in 2013 op verzoek van omwonenden verkeersmaatregelen genomen die de verkeersveiligheid zouden moeten dienen. Voor fietsers is de situatie er echter niet veel beter op geworden. De aanbevelingen uit gezaghebbende handboeken heeft de gemeente consequent in de wind geslagen. De Fietsersbond werd helaas niet uitgenodigd op de bijeenkomsten waar deze plannen bekokstoofd werden. Wij hebben ons best gedaan om de zaak in een fietsvriendelijke richting te sturen, maar helaas zonder resultaat. De Haagse Stadspartij is de enige partij die ons steunde.

U vindt hier meer over het burgerinitiatief, het eerste voorlopig ontwerp van de herinrichting, het tweede voorlopige ontwerp, ons onderzoekje naar ervaringen van fietsers, onze inspreektekst, ons verslag van de vergadering van de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad en onze reactie.

Een punt van kritiek was het toepassen van suggestiestroken. De wethouder zei dat suggestiestroken met succes zijn toegepast in Rotterdam en Haarlem. Dat hebben wij uitgezocht.

In 2016 heeft de gemeente de resultaten gepubliceerd van eigen onderzoek naar de effecten van de suggestiestroken. Uit het onderzoek blijkt dat de passeersnelheid (d.w.z. de snelheid waarmee auto’s fietsers passeren) niet is afgenomen maar dat de gemiddelde passeerafstand wel iets is toegenomen. Dat komt overeen met de resultaten van wetenschappelijk onderzoeken naar de effecten van kantstroken elders in het land.