Fietsparkeren

Het stallen van een fiets in de openbare ruimte noemen hij in navolging van de gemeente fietsparkeren. Voor het inpandig stallen van fietsen zie onze pagina over fietsenstallingen.

Parkeren in de openbare ruimte

Wij maken onderscheid tussen langparkeerders en kortparkeerders. Zie daarvoor onze nota Kiezen én delen.

De groep langparkeerders bestaat uit fietsers die bewust het gebied opzoeken om daar enige tijd te verblijven. Zij verwachten een gemakkelijk te bereiken en comfortabel ingerichte fietsparkeergelegenheid, liggend aan de fietsroute midden in hun doelgebied.

Mensen die bijvoorbeeld op de Grote Markt even een kop koffie drinken of in de Grote Marktstraat een snelle aankoop doen zijn kortparkeerders. Zij hebben geen zin in de rompslomp van inpandig stallen.

De gemeente Den Haag heeft in februari 2013 een visie op het fietsparkeren in de binnenstad gepresenteerd. Naar onze mening wordt met de visie een goede basis gelegd voor een fietsvriendelijk fietsparkeerbeleid. Hoe succesvol dit in de praktijk uitpakt, hangt voor een belangrijk deel af van de uitwerking. Vandaar dat wij samen met de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) een aantal aandachtspunten en adviezen hebben opgesteld.

Het verwijderen van geparkeerde fietsen

Onderscheid moet worden gemaakt tussen foutgeparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken.

Foutgeparkeerde fiets

In bepaalde gebieden is parkeren buiten aangewezen vakken verboden. Deze gebieden zijn, onder andere:

 • de omgevingen van de stations Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor, Mariahoeve, Laan van NOI, Leidschenveen en Ypenburg
 • de Grote Marktstraat, de Turfmarkt en omgeving
 • het Palaceplein en omgeving

In deze gebieden verwijdert de gemeente de foutgeparkeerde fiets na een half uur. Kortparkeren — parkeren voor minder dan een half uur — wordt dus gedoogd.

Weesfiets

Maximumtermijn fietsparkeren binnenstad

Een fiets die lang ongebruikt op straat staat noemt de gemeente een langstaander. Een langstaander mag de gemeente verwijderen, mits de fiets binnen een gebied staat waar een maximumparkeertermijn geldt voor fietsen — dan is er sprake van een weesfiets. Momenteel geldt zo’n termijn alleen in (delen van) de buurten op de volgende lijst. Met ingang van 1 april 2018 geldt de termijn voor de hele gemeente Den Haag.

 • Centrum
  • Centrum (7 dagen)
  • Onbewaakte fietsenstalling (fietsflat) Centraal Station / Rijnstraat (7 dagen)
  • Zeeheldenkwartier
  • Stationsbuurt

 • Segbroek
  • Regentessekwartier
 • Scheveningen
  • Duinoord
  • Strandweg en Boulevard
 • Haagse Hout
  • Bezuidenhout-Midden en -Oost
 • Escamp
  • Leyenburg
  • Rustenburg en Oostbroek
Fiestwraklabel

Fietswrak / verwaarloosde fiets

Een fiets (of bromfiets) is een wrak of een verwaarloosde fiets als er redelijkerwijs niet meer mee gereden kan worden. Dat betekent in de praktijk dat minstens één essentieel onderdeel ontbreekt of kapot is. Ook moeten er aanwijzingen zijn dat een fiets verwaarloosd is. Denk hierbij aan een laag vuil of stof.

Een fietswrak op Haags grondgebied kan worden gemeld via de website van de gemeente Den Haag.

verwaarloosde fietslabel