De Zuiderparklaan

De Zuiderparklaan wordt heringericht. Op het eerste voorlopige ontwerp hebben wij gereageerd. In het vastgestelde voorontwerp is het fietspad breder en is de straat voorzien van meer fietsoversteken in de middenberm.

De herinrichting is inmiddels uitgevoerd. Wij zijn blij om te kunnen melden dat de fietspaden zijn voorzien van schuine opsluitbanden.

Alleen jammer dat er zóveel anti-parkeerpaaltjes in de straat staan!

Foto Vergevingsgezinde opsluitbanden Zuiderparklaan