De Mient

Op de Mient wil de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen. Het uitgangspunt in 2015 was om tussen de Appelstraat en de Kornoeljestraat haaks parkeren en een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren met aan beide kanten vrijliggende fietspaden. Nadat dat plan op verzet van de HTM en de nood- en hulpdiensten is gestuit dacht de gemeente aan het opheffen van het vrijliggende tweerichtingenfietspad ten behoeve van een ventweg met langsparkeren. Fietsers zouden dan in twee richtingen op de ventweg moeten fietsen. Dat zou ten opzicht van het huidige tweerichtingenfietspad een verslechtering betekenen. Onder druk van omwonenden is er gelukkig van afgezien: het tweerichtingenfietspad blijf bestaan. In het huidige plan worden extra parkeerplaatsen vooral rondom het kruispunt Albardastraat / Thorbeckelaan / Appelstraat gerealiseerd, zonder dat fietsers er last van hebben.

De gemeente moet een rechterlijke uitspraak afwachten voordat er wordt begonnen met de werkzaamheden.