Fietsdrukte bij het Gymnasium Haganum

Het Gymnasium Haganum is een begrip in Den Haag en is sinds 1907 gevestigd aan de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Zoutmanstraat — een druk verkeerspunt. Dit geeft met name bij het ingaan van de school hectische taferelen in de direct omgeving, wanneer rond de 800 leerlingen tegelijk richting het gebouw haasten.

Fietsende Haganumleerlingen
Beeld-auteur: Nol Witte

door Nol Witte en Arthur Marquard

Naar aanleiding van bovengeschetste problematiek, posteerden wij ons voor het schoolgebouw op een vroege herfstochtend en aanschouwden hoe fietsende leerlingen het gebouw bereikten. Op hoofdlijnen deden zich twee knelpunten voor.

  1. Fietsers komend vanaf de zuidwestelijke richting van de Laan van Meerdervoort moeten ter hoogte van de Tasmanstraat links afslaan om bij de school te komen. Fietsers krijgen eerst groen om over te steken naar een opstelvak op de Tasmanstraat. Daar moeten ze wachten tot de volgende fase wanneer zij de Laan van Meerdervoort mogen oversteken. De opstelruimte is echter te beperkt voor de hoeveelheid fietsers die aankomen gedurende de (te) lange wachttijd.
  2. Aan de overkant aangekomen, fietsen veel leerlingen voorlangs de school over de stoep of op het fietspad tegen de rijrichting in. Dit leidt tot vervelende situaties en tot ergernissen bij bewoners.

Over het Gymnasium Haganum

Er zijn al vermeldingen van het Gynasium Haganum in Den Haag uit 1327, de huidige locatie aan de Laan van Meerdervoort is betrokken in 1907. Het neorenaissance gebouw is speciaal voor de school ontworpen en is aangewezen als rijksmonument. De school telt ongeveer 800 leerlingen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de congestie zich voornamelijk voordoet tussen 7.55 uur en 8.15 uur. Om 8.15 uur beginnen de lessen en betreden de leerlingen de lokalen. In de 20 minuten daarvoor wordt massaal bij de school gearriveerd. Bij het uitgaan van de school gaan leerlingen meer verspreid in de tijd naar huis, omdat lessen voor verschillende klassen en verschillende dagen op uiteenlopende tijden eindigen. Voor het eerste punt geldt dat de kruising krap is ingericht en de opstelruimte beperkt is. Met een extra drukknop voor fietsers die links willen afslaan zou ervoor kunnen worden gezorgd dat fietsers zich niet hoeven op te stellen maar gelijk kunnen afslaan en oversteken. Los daarvan zou de verkeersregelinstallatie rond acht uur in de ochtend zo ingesteld kunnen worden dat de wachttijd korter is. Verder zou de opstelruimte nog wat kunnen worden verruimd. Hiertoe zullen voorstellen bij de gemeente worden gedaan.

Hek bij het Haganum
Beeld-auteur: Frank Poppe

Wat betreft het tweede punt moet worden opgemerkt dat de school al maatregelen heeft genomen: een hek aan de Tasmanstraat dat een zijingang biedt naar de fietsenstalling op het binnenterrein van de school is opengesteld zodat leerlingen niet meer via de voorzijde het schoolterrein op hoeven te gaan en dus niet meer in de verleiding komen om tegen de rijrichting in te fietsen. Deze nieuwe mogelijkheid vraagt nu nog gewenning maar zal een oplossing zijn voor de fietsdrukte aan de voorkant van het schoolgebouw. Medewerkers van de school kunnen leerlingen misschien hierop wijzen totdat de nieuwe route een gewoonte is geworden. Het advies is daarbij om de hekken ook in de middag open te laten (dit is nu nog niet altijd het geval — zie foto).

Leerlingen wennen dan makkelijker aan de route en zullen bij
het verlaten van de school ook minder geneigd zijn om tegen het verkeer in richting Carnegielaan of Zoutmanstraat te fietsen; de Tasmanstraat biedt dan immers logische, legale en veilige routes.

Een grote middelbare school in een drukke stadswijk leidt zeker tot extra fietshectiek, maar het lijkt erop dat de problemen voor het Gymnasium Haganum goed op te lossen zijn.

Dit artikel is in De Fietsbel van najaar 2023 verschenen

Lees verder