“Van mij mag er wel wat minder blik in de stad”

Interview met Fietsburgemeesters De Rijk en Achahboun

Fietsburgemeesters Den Haag 2022
De Rijk en Achahboun Beeld-auteur: Arthur Marquard

door Arthur Marquard

Op 4 maart j.l. werd Remco de Rijk benoemd als de nieuwe fietsburgemeester van Den Haag. Aya Achahboun werd op hetzelfde moment junior fietsburgemeester. Ik had het genoegen de beide fietsburgemeesters ter kennismaking te spreken bij het fietsdienstverleningspunt in de Wagenstraat.

Bij binnenkomst val ik met mijn neus in de boter: de kersverse fietsburgemeesters worden bijgepraat over het Haagse fietsbeleid door Rina Adriani van Den Haag Fietst!, de gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met fietsgerelateerde zaken. Op die manier ben ik onverwacht getuige van de eerste brainstorm over de invulling van het nieuwe burgemeesterschap. Enkele enthousiaste ideeën over het organiseren van evenementen en de rol die de gemeente daarbij kan spelen, passeren de revue. Daarna is het mijn beurt om wat vragen te stellen, maar nog voor ik een geluid kan uitbrengen wijst Remco de Rijk op mijn sokken met fietsmotieven en roept: “Hé, die fietsensokken heb ik ook!” Aya Achahboun schiet in de lach — het ijs is gebroken.

Wat beweegt een mens om fietsburgemeester te worden? Aya: “Eigenlijk werd ik aan het denken gezet door de vorige fietsburgemeester, Marcel Kleizen, die ik ontmoette bij een fietsevenement in Den Haag, de Wheelie weken. Hij maakte mij ervan bewust dat het aandeel kinderen dat op de fiets naar school gaat vrij laag is omdat veel kinderen niet goed kunnen of durven fietsen, of omdat zij de weg niet goed kennen in de stad. Ik wilde daar iets aan doen en kwam toen op het idee om mij aan te melden voor de verkiezing tot junior fietsburgemeester.”

Ook De Rijk werd geïnspireerd door gesprekken met voorganger Kleizen. Zijn ideeën hebben een sterke relatie met veiligheid (en sluiten naadloos aan bij thema’s die de Fietsersbond ook hoog in het vaandel heeft). Hij werd daardoor aan het denken gezet over de manier waarop wij steden inrichten, dat de alomaanwezigheid van auto’s ten onrechte als vanzelfsprekend worden gezien en dat we er ten onrechte aan gewend zijn geraakt kinderen te moeten waarschuwen voor verkeersdrukte op straat. “Ik wil daar iets aan doen, dat fietsen veiliger wordt, dat de snelheid van het autoverkeer omlaag wordt gebracht en dat het aantal auto’s wordt verminderd. De stedelijke ruimte is immer van ons allemaal.” Er zijn ook persoonlijke redenen die hem tot zijn keuze hebben bewogen: “Ik heb nu eenmaal een grote passie voor Den Haag, ben geboren Hagenees. En ik mag het fietsburgemeesterschap vrij invullen — daar houd ik van!”

Veilige omleidingen

Gevraagd naar hetgeen De Rijk dan als invulling kiest is zijn antwoord helder: “Ik wil mij richten op de veiligheid en het gemak van tijdelijke omfietsroutes door bijvoorbeeld bouwactiviteiten. Die zijn nog te veel gericht of auto’s en vaak te onveilig voor fietsers. Of fietsers worden vijf minuten omgeleid, maar daar houdt natuurlijk niemand zich aan. Er valt op dit gebied nog veel te winnen; het heeft mijn interesse, ik ga er graag mee aan de gang.”

Naast de omleidingen heeft hij nog de nodige ideeën voor evenementen, activiteiten en het opzetten van een netwerk of kennisplatform, waar alle kennis over fietsen voor burgers kan worden samengebracht. Gemeenten, ondernemers, Fietsersbond en andere organisaties zouden hiertoe samen kunnen werken. De Rijk: “Ik weet nog niet precies hoe het eruit zou moeten zien, hoor. Ik heb soms te veel ideeën en was al een spreadsheet aan het maken om deze te ordenen. Maar die is nu al te omvangrijk geworden om uit te kunnen voeren.” Lachend: “Ik zal keuzes moeten gaan maken.”

Schaamte

Ook Aya Achahboun heeft haar speerpunt al gescherpt. Het sluit aan bij haar wens om het fietsgebruik onder kinderen te vergroten: “Ik wil graag naar basisscholen gaan om daar het fietsen meer onder de aandacht te brengen. Je moet daar op jonge leeftijd mee beginnen. Een gymdocent bij mij op school vindt dit ook een goed idee. Hij heeft ontdekt dat kinderen op de middelbare school die nog niet fietsvaardig zijn zich daarvoor schamen, dit niet toe durven te geven. Je bent dan eigenlijk al min of meer te laat om ze fietsles aan te bieden.”

De Rijk: ”Daarbij speelt de veiligheid van de infrastructuur natuurlijk ook een rol om fietsen voor kinderen aantrekkelijker te maken. Ik blijf erbij dat er wat minder blik in de stad moet zijn, dat de snelheid omlaag moet en dat verkeersstromen vaker moeten worden ontvlochten.” Hij ziet zichzelf daarbij eerder als generalist dan als specialist: “Ik vermoed dat de echte expertise op verschillende thema’s te vinden is bij bijvoorbeeld de Fietsersbond. Daar zitten ook deskundigen op het gebied van infrastructuur; ik kan zelf voornamelijk helpen thema’s uit te dragen en onder de aandacht te brengen, met name waar het gaat om gedragsbeïnvloeding.”

Doorsnee-fietsen

Ik had verwacht dat een fietsburgemeester tenminste over een aantal fietsen beschikt en dat dagelijks een keuze wordt gemaakt hoe wordt gereisd: de stadsfiets, de elektrische fiets, de racefiets — een ligfiets misschien? Niets blijkt minder waar! De Rijk: “Ik heb alleen een e-bike van Batavus, die heb ik gekocht omdat de dealer zei dat hij goed was — verder niets.” Achahboun kan ik ook al niet betrappen op exotisch fietsgebruik: “Ik rijd op een doorsnee stadsfiets!” Graag wil ik nog weten hoe het contact is met andere fietsburgemeesters. De Rijk heeft al contact gehad met Karin Zwinkels, fietsburgemeester van het Westland. Met haar zou hij graag een initiatief starten om werknemers in de tuinbouw te stimuleren vanuit Den Haag Zuidwest vaker per fiets naar het Westland te reizen in plaats van met busjes van uitzendbureaus. Dat zou het nodige autoverkeer schelen, maar het is nog slechts een idee. Achahboun heeft binnenkort een kennismaking met de junior fietsburgemeester van Amsterdam.

Sociaal netwerk

De Rijk krijgt nog een ingeving: “Wat ik eigenlijk te gek zou vinden, is om een sociaal netwerk te onderhouden van iedereen die fietsen een warm hart toedraagt, of om daartoe aan te sluiten bij bestaande structuren van overheden en Fietsersbond. Ik zou graag nog meer mensen betrekken bij fietsevenementen en het uitwisselen van ideeën. Misschien zouden leden van de Fietsersbond het leuk vinden om daarbij nog meer betrokken te raken?”

Het is een open uitnodiging, onderstaand in ieder geval de mogelijkheden waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Ik kijk zelf in ieder geval alvast uit naar verdere samenwerking op breed gedeelde standpunten en activiteiten, met deze enthousiaste fietsburgemeesters.

Instagram
fietsburgemeester070
Twitter
@Fietsburgemees1
Facebook
Fietsburgemeester Den Haag

Dit artikel is in De Fietsbel van voorjaar 2022 verschenen

Lees verder